Papež František: Základem přístupu k migraci může být sociální učení církve

8.3.2018 

Vatikán. „Osvobození chudáků, utlačovaných a pronásledovaných je stejně dnes jako v minulosti integrální součástí poslání, které Bůh svěřil církvi,“ řekl papež František při dnešní audienci pro účastníky Plenární rady Mezinárodní katolické komise pro migraci. Tato komise, rozšířená dnes ve 40 zemích světa a sdružující 132 členských organizací, vznikla jako reakce na situaci v Evropě po II. světové válce, zejména na pomoc uprchlíkům, kteří po komunistických převratech emigrovali z východního bloku na Západ. Papež Pius XII. ji oficiálně potvrdil v roce 1952 apoštolskou konstitucí Exsul Familia, v níž se obrátil k západním křesťanům s výzvou, aby podpořili přesídlence a cizince utíkající ze svých zemí.
„Tato situace se s postupem času nezměnila, ba naopak úsilí bylo posíleno vzhledem k nelidským podmínkám, s nimiž se potýkají miliony bratří a sester, emigrantů a uprchlíků v různých částech světa.“

Papež označil práci komise za hmatatelný výraz poslání, které v této oblasti církev dostala od Pána, jenž slyší nářek utlačovaných a zná jejich utrpení (srov. Ez 3,7). Ocenil také, že navzdory vývoji a sofistikovanějším nástrojům, nepřestala být věrná svému prvotnímu poslání a po více než 65 let své existence poskytovala na všech kontinentech pomoc migrantům a uprchlíkům.
„Je mým přáním, aby toto dílo pokračovalo a pobízelo místní církve ke štědrému postoji vůči  lidem donuceným opustit svou vlast, kteří se příliš často stávají obětí podvodů, násilí a zneužívání všeho druhu.“

Jak František dodal, díky své dlouhé historii může Mezinárodní katolická komise pro migraci poskytovat kvalifikovanou pomoc Biskupským konferencím a diecézím, které řeší problém, jak co nejlépe odpovědět na tuto „epochální výzvu“.
„K osvobození utlačovaných, odepisovaných a otroků dneška je nezbytné podporovat otevřený a upřímný dialog s vládci, dialog založený na žité zkušenosti, utrpení a aspiracích lidu, který každého volá k jeho odpovědnosti.“

Papež dodal, že prostor k tomuto dialogu nabízejí procesy směrující ke globální dohodě o uprchlících a dohodě o bezpečné a regulované migraci. Vyjádřil rovněž potěšení nad tím, že mnoho biskupských konferencí zastoupených v komisi se ubírá touto cestou.
„Práce není skončena. Musíme společně pozvbuzovat státy k dojednání adekvátnějších a účinnějších reakcí na výzvy kladené migračními jevy. Můžeme tak činit na bázi základních principů sociálního učení církve. Stejně tak se musíme zasazovat o to, aby slova zakotvená v obou citovaných dohodách byla následována konkrétními činy ve znamení globální a sdílené odpovědnosti.“

Řekl papež František Plenární radě Mezinárodní katolické komise, vedené nigerijským kardinálem Johnem Njuem. Účastníkům zasedání nakonec popřál, aby jejich důležité poslání i nadále osvěcoval Duch svatý.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.