Papež k německým biskupům: Hledejte jednomyslné řešení v otázce interkomunia

4.5.2018 

Vatikán. V sídle Kongregace pro nauku víry proběhlo včera setkání německých biskupů s vatikánskými představiteli ohledně otázky interkomunia. Podle oficiálního prohlášení Tiskového střediska Svatého stolce nepřineslo žádné konkrétní pokyny. Rozhovor probíhal „v srdečné a bratrské atmosféře“ a němečtí biskupové byli vyzváni k hledání „pokud možno jednomyslného řešení v duchu církevního společenství“.

Přinášíme vám plný text tiskové zprávy:

„Německá biskupská konference na svém posledním plenárním zasedání, které proběhlo ve dnech 19 až 22. února 2018, pracovala na pastorační příručce s titulem Kráčet s Kristem ve stopách jednoty. Smíšená manželství a společná účast na eucharistii. Více než tři čtvrtiny členů biskupské konference tento text schválily. Nezanedbatelný počet pastýřů, včetně sedmi diecézních biskupů, nepovažoval z různých důvodů za možné připojit svůj souhlas. Těchto sedm biskupů se obrátilo na Kongregaci pro nauku víry, na Papežskou radu pro jednotu křesťanů a Papežskou radu pro právnické texty. Na přání papeže Františka byla následně smluvena schůzka některých biskupů s představiteli Svatého stolce.

Rozhovoru, který proběhl 3. května 2018 v sídle Kongregace pro nauku víry, se účastnili tito němečtí biskupové: kardinál Reinhard Marx, arcibiskup Mnichova a Freisingu a předseda Německé biskupské konference; kardinál Rainer Maria Woelki, arcbiskup Kolína nad Rýnem; mons. Felix Genn, biskup Münsteru; mons. Karl-Heinz Wiesemann, biskup Speyeru a předseda Komise pro nauku víry Německé biskupské konference; mons. Rudolf Voderholzer, řezenský biskup a místopředseda jmenované komise; mons. Gerhard Feige, magdeburský biskup a předseda Komise pro ekumenismus Německé biskupské konfrence; P. Hans Langendorfer, S.I., sekretář Německé biskupské konference. Za Svatý stolec se setkání účastnili: arcibiskup Luis F. Ladaria, S.I., prefekt Kongregace pro nauku víry; kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů; mons. Markus Graulich, S.D.B., podsekretář Papežské rady pro právnické texty; P. Hermann Geissler, F.S.O., ředitel úřadu Kongregace pro nauku víry.

Během rozhovoru, který probíhal v německém jazyce, arcibiskup Ladaria vysvětlil, že papež František oceňuje ekumenické nasazení německých biskupů a žádá je, aby v duchu eklesiálního společenství dospěli k pokud možno jednomyslnému řešení. Při setkání se debatovalo o různých aspektech, například o vztahu této záležitosti k víře a pastorační péči, o její relevantnosti pro univerzální církev a o její právnické dimenzi. Arcibiskup Ladaria podá zprávu o obsahu setkání Svatému otci. Rozhovor probíhal v srdečné a bratrské atmosféře.“

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.