Pozornost a ochota jsou s Pánovou pomocí vždy možné, řekl papež švýcarským gardistům

4.5.2018 

Vatikán. V pravé poledne přijal papež František v Klementinském sále Apoštolského paláce nové brance Švýcarské gardy s jejich rodiči a příbuznými. Přísaha třiatřiceti nových rekrutů této elitní jednotky o 110 mužích se tradičně koná začátkem května, na připomínku nejvyšší oběti jejich předchůdců při plenění Říma žoldáckými vojsky německého císaře Karla V. v roce 1527. Drancování Věčného města trvalo několik měsíců a zemřelo při něm na 20 tisíc jeho obyvatel, včetně 147 příslušníků Švýcarské gardy, kteří položili život při obraně papeže Klementa VII.

„Památka na toto heroické gesto trvale pobízí k tomu, abyste měli na paměti typické rysy vaší jednotky a naplňovali je, počínaje důsledným životem podle katolické víry přes vytrvalost v přátelství s Ježíšem a lásku k církvi až po radostné a pečlivé vykonávání velkých i prostých každodenních úkolů, odvahu, trpělivost, velkorysost a solidaritu vůči všem lidem.“

K těmto ctnostem jste povoláni, ať již vykonáváte čestnou a bezpečnostní službu ve Vatikánu, ale rovněž po vysvlečení uniformy, zdůraznil dále Svatý otec. Je totiž velmi krásné, pokračoval, když spatříme mladého člověka, který je pozorný vůči druhým a projevuje ochotu potřebným. Takovýto postoj není pokaždé snadný, ale s Pánovou pomocí vždy možný:

„Nikdy proto neochabujte v setkáních s Pánem Ježíšem ve společné i osobní modlitbě, při pozorném naslouchání Božímu slovu a horlivé účasti na eucharistii. Tajemství, v němž spočívá účinnost vaší práce zde ve Vatikánu, jakož i každého vašeho osobního plánu, je totiž trvalý vztah ke Kristu.“

Obdivuji kázeň, smysl pro církev, diskrétnost a strohou, avšak vyrovnanou profesionalitu, s nimiž denně konáte svou službu, řekl Petrův nástupce novým švýcarským gardistům a ujistil je o své modlitbě. „Také vy mi svou modlitbou pomáhejte ve službě církvi“, zakončil papež František.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.