Diskuse o interkomuniu pokračuje

27.6.2018 

Řím/Německo. Německá biskupská konference v dnešním tiskovém sdělení informuje, že její stálá rada jednala o pastorační příručce „Kráčet s Kristem. Na cestě jednoty. Mezikonfesní manželství a společná účast na eucharistii“ po výhradách vyjádřených některými biskupy (kardinál Woelki, Ludwig Schick, Konrad Zdarsa, Gregor Maria Hanke, Stefan Oster, Rudolf Voderholzer a Wolfgang Ipolt) a projednaných na mimořádném setkání zástupců Německé biskupské konference na Kongregaci pro nauku víry a s Petrovým nástupcem začátkem května t.r.

Ačkoli prefekt zmíněné vatikánské Kongregace, arcibiskup Ladaria, dopisem adresovaným předsedovi Německé biskupské konference, kardinálu Reinhardu Marxovi, sdělil závěr Svatého otce, podle něhož text zmíněné pastorační příručky „není zralý k publikaci“, byl přesto dnes publikován, avšak spolu s vysvětlením, že nejde o dokument Německé biskupské konference, nýbrž o text, který má sloužit podrobnější reflexi a studiu s výhledem na další projednání této otázky na zářijovém plenárním zasedání německého episkopátu.

Dnešní tiskové sdělení ovšem nenechává na pochybách, že „pro německé biskupy tady jde o rozhodnutí, zda ve smíšeném mezikonfesním manželství může protestantská strana přistupovat k přijímání“.

Prefekt zmíněné Kongregace arcibiskup Ladaria (foto) ve včerejším rozhovoru pro Vatican Insider odpověděl mimo jiné také na otázku, zda listem, který zaslal kardinálu Marxovi, byla zastavena německá debata o interkomuniu:

Nebylo to přímo zastavení, nýbrž výzva k reflexi, zejména vzhledem k tomu, že tato myšlenka je natolik závažná, že biskupská konference určité země musí brát zřetel na celou církev, aby dosažené řešení bylo řešením pro celou církev. To je hlavní bod. Kdyby se každý dal svojí cestou, hrozil by poněkud zmatek... Opakuji, nebylo to tedy zastavení, nýbrž výzva k reflexi, protože jde o bod, který se netýká pouze jedné země, jedné diecéze, nýbrž všeobecné církve. A to je také starost, která leží na srdci Svatému otci.“

Říká budoucí španělský kardinál, arcibiskup Luis Ladaria Ferrer SI.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.