Mladí Rusové žízní po Bohu

20.7.2018 

Moskva. „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30) – tento verš z Lukášova evangelia vede mladé ruské katolíky čtyřdenním setkáním, které věnují modlitbě, meditaci a reflexi nad poselstvím ke 33. Světovému dni mládeže, jímž papež František předjímá Světové dny mládeže plánované na leden příštího roku do Panamy.

„Tito mladí lidé touží po Bohu a modlitbě“, komentuje pro naše mikrofony otec Daniele Sollazzo, odpovědný za pastoraci mládeže v moskevské diecézi, z místa dění – jihosibiřského Bajkalsku.

„Je to nejméně dvě stě katolíků ze všech koutů Ruska. Jak víte, Rusko není katolická země, a proto tito lidé jdou proti proudu. Je to patrné z jejich žízně po Bohu a hlubokého ducha modlitby. Rusko je rozlehlé a je velmi obtížné potkat jiné mladé katolíky, a proto jsou takováto setkání, na která mnozí cestují třeba pět, šest dní, opravdu vzácná a přispívají k tomu, aby se pak ve svých malých městech necítili sami...“

Mariánské téma setkání  bylo zvoleno po konzultaci s papežem Františkem a s ohledem na blížící se panamské Dny mládeže, pokračuje italský kněz působící v Ruské federaci.

„Maria je v životě mladých ruských katolíků stále přítomná, mnozí se pravidelně modlí růženec – k této zbožnosti jsou vychováváni ve farnostech. Ve většině ruských kostelů najdete sochu Panny Marie Fatimské, patronky Ruska, která předpověděla jeho obrácení. Mladí lidé tu Matku Boží velice milují...“

Církev se připravuje na synodu o mládeži – jak dnes vypadá pastorace mládeže v Rusku?

„Myslím, že je důležité dopřát mladým lidem širší prostor, dát jim více důvěry a odpovědnosti, umožnit jejich protagonismus. Jedna ruská dívka se v březnu účastnila vatikánské pre-synody a zaujala ji tato atmosféra větší aktivity mladých lidí. V Rusku je v tomto ohledu nutné hodně zapracovat, protože vše spočívá v rukou kněží nebo řeholnic, od kterých mladí lidé pouze přijímají. To není špatné, ale bylo by dobré podnítit účast mladých lidí, povzbudit jejich schopnosti, včetně naslouchání toho, co Bůh zamýšlí s daným společenstvím.“

Program ruského mládežnického setkání kromě modlitby, meditace a diskuse v pracovních skupinách zahrnuje také pouť k památníku obětem komunistické represe v asi sto třicet kilometrů vzdáleném Irkutsku, který je centrem celé oblasti.

„Pouť k pomníku obětí komunismu jsme zařadili, abychom nezapomněli na minulost, protože tito mladí lidé už většinou vyrůstali po perestrojce a neznají utrpení svých rodičů či prarodičů. Nyní díky Bohu vládne náboženská svoboda, přestože jsou katolíci v menšině. V této oblasti Ruska bylo mnoho pracovních táborů, a proto není náhodou, že jsme setkání uspořádali právě zde. Také z pracovních skupin během setkání vyplynulo, že je podstatné nezapomínat na minulost a postavit Krista do středu společenského života, aby se neopakovaly minulé chyby s jejich katastrofálními důsledky. Dnes jsou v Rusku téměř všichni oficiálně pokřtění, v pravoslavné anebo katolické církvi, a všeobecně se tu nesetkáte s odporem vůči náboženství, avšak je tu dlouhá cesta uzdravování, protože sedmdesát let komunismu a vnuceného aktivismu zanechalo své stopy a rány. Lidé jsou více méně otevření, ale je třeba začít nově s katechezí, evangelizací a opětovným budováním základů víry.“

říká otec Daniele Sollazzo ze sibiřského Bajkalsku, kam v těchto dnech zamířili mladí ruští katolíci.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.