Povznést se nad etnické a kulturní rozdíly je možné

21.7.2018 

Etiopie. Afrika je natolik různorodým kontinentem, že se harmonické soužití jeví jako téměř nemožné. O to důležitější je svědectví církve, která ukazuje, že se lze povznést nad etnické a kulturní rozdíly – říká biskup Bernardin Mfumbusa z Tanzánie, který se účastní setkání Sdružení členů biskupských konferencí Východní Afriky (AMECEA), probíhajícího v hlavním městě Etiopie.

Dvěstě biskupů z jedenácti zemí debatuje na témata spjatá s aktuální situací východoafrické oblasti. Mnozí poukazují na problém uprchlíků, související zejména s pět let trvající občanskou válkou v Jižním Súdánu. Hlavním tématem však je hledání shody a jednoty na tomto kontinentu, navzdory panujícím rozdílům. Jak podotýká biskup Mfumbusa, není to vůbec snadné, protože všichni, kdo chtějí profitovat na úkor Afriky, se dovolávají toho, co Afričany rozděluje.

„Zvláštní význam tohoto plenárního zasedání tedy spočívá právě v tom, že se zabývá otázkou jednoty v různosti. Na našem kontinentu máme dnes mnoho problémů s růzností. Probíhají konflikty založené na etnických rozdílech. Na této konferenci hledáme to, co nás spojuje, přestože pocházíme z různých zemí, ve kterých žije více než 200 etnických skupin. Největším problémem jsou patrně jazykové a kulturní rozdíly. Vidíme to například tady v Etiopii, jejíž jazyk a kultura se tolik liší od jiných zemí. Musíme uznat, že rozdíly existují a působí tak, že harmonická jednota prostě není možná. Setkání toho druhu jako toto naše, je pokusem tento problém řešit. Musíme mít na paměti, že politiky zajímá bohužel především vláda a peníze. A s těmito cíli lidi rozdělují. My naopak vysílíme jiné poselství, ukazujeme, že jednota je možná. Stačí chtít. Proto je důležité, aby takovýchto akcí bylo více, abychom ukazovali, že katolíci dokáží spolupracovat mezi sebou navzájem, ale nejen oni, také křesťané různých vyznání i křesťané a muslimové. A takto dolehne toto poselství také k našim politikům.“

Během zasedání představitelů afrických církví předsedal biskup Mfumbusa panelové diskusi na téma nových médií. Poukázal přitom na to, že lidé nedozráli k využívání nových technologií. Píší na facebook nebo twitter, aniž by se zamysleli nad důsledky toho, co napíší. Tímto způsobem se velmi snadno rozněcují konflikty a působí další rozdělení, uvedl tanzánský biskup.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.