Kardinál Rai se obává o práva křesťanů v Izraeli

28.7.2018 

Libanon. Maronitský patraircha, kardinál Bechara Rai, se vyjádřil pro katolickou agenturu Asia News o novém izraelském zákonu, který prohlašuje Izrael za zemi výlučně židovského lidu, a označil jej za „nedůstojný, antidemokratický a antipluralistický“. Obává se o práva křesťanů žijících v Izraeli a apeloval dokonce na OSN a Radu bezpečnosti, aby na základě svých dřívějších mezinárodních usnesení zmíněný zákon nepřijaly. Izraelské území je od minulého čtvrtka podle zákona  „historickým domovem židovského lidu“, který má na svém území „historické a výhradní právo sebeurčení“. Přiznává ovšem nežidům žijícím v Izraeli právo používat svůj jazyk, držet se vlastního kalendáře a slavit svoje svátky. Nemohou se však podílet na výkonu státní moci. Posílení národnostního rozměru státu, přijaté izraelským parlamentem, prakticky nebylo kritizováno těmi západními kruhy, které jinak jakékoli politické zmínce o národu dávají razítko populismu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.