Švýcarská garda dostane nové kasárny

31.7.2018 

Vatikán. Bylo rozhodnuto, že tři nevyhovující budovy z předminulého století, které se potýkají s vysokou vlhkostí a nikdy nebyly renovovány, bude zapotřebí zbourat. Namísto nich se na rozloze 14.200 metrů čtverečných postaví dvě nové budovy. Rozpočet je na 43 milionů euro, které shromažďuje nadace, založená za tímto účelem před dvěma roky. Předseda Nadace Jean-Pierre Roth řekl pro švýcarský deník La Liberté, že „církevní představitelé nechtějí riskovat, takže příslušnou částku bude třeba získat předem“. Tento bývalý úředník Švýcarské narodní banky dále vysvětlil, že dosavadní kasárny jsou těsné a navíc neskýtají možnost bydlení pro rodiny gardistů. Kromě toho se počítá s rozšířením tohoto vojenského útvaru z dosavadních 110 mužů na 135. Stavba je naplánována na čtyři roky. Nebude však dokončena před rokem 2023. Stavba byla svěřena lugánské firmě Durisch & Nolli. „Nevyhlašovali jsme žádný konkurs – vysvětluje Roth – volba vyplynula ze skutečnosti, že tato společnost má zkušenosti se stavbami náboženského charakteru.“ Během výstavby nových kasáren budou členové Švýcarské gardy bydlet v náhradních prostorách.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.