Papež: Rozšiřme rodinnou pastoraci na volně žijící páry

28.9.2018 

Řím. Ziskuchtiví právníci, manželství narychlo uzavíraná třeba kvůli těhotenství, volné partnerské soužití, novomanželé, kterým nedochází, k čemu se vlastně zavázali. Papež František opravdu tnul do živého svým čtvrtečním večerním vystoupením v bazilice sv. Jana na Lateránu, kde oslovil účastníky kurzu pořádaného římskou diecézí a Tribunálem římské roty. Naslouchalo mu 850 církevních soudců, kněží, jáhnů, laických párů i jednotlivců činných v rodinné pastoraci. Římský biskup se v obsáhlé promluvě vrátil k otázce neplatnosti manželského svazku, s pohledem upřeným na „všechny manžele, kteří ve svém vztahu zakoušejí vážné problémy vedoucí k jeho krizi“, přičemž vyzval církev k jejich „doprovodu a naslouchání, aniž by propadla komplexu všemohoucnosti“.

František zejména varoval před prospěchářskými právníky, kteří v takovýchto krizových situacích myslí jenom na výdělek. „Některým z nich by se manželské páry měly vyhýbat“, zdůraznil. „Svěřím se vám, že po promulgaci dekretu o procesech manželské nulity (Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus), jsem dostal řadu stížností, devadesát procent ze strany advokátů. Bezplatnost procesu je velmi důležitá!“, naléhal římský biskup a dodal: „Církev nefunguje jako obchod, jde tu o pastoraci manželství“.

Manželství, které není pouhá „společenská událost, nýbrž svátost vyžadující příslušnou přípravu“, která bude tím kvalitnější, čím bude časově delší a hlubší, vysvětloval Svatý otec. Problémy, které vyjdou najevo po manželském slibu, vyplývají nejenom z utajené a náhle propuknuvší nezralosti, nýbrž především ze slabé křesťanské víry, chybějícího církevního doprovázení, osamocenosti novomanželů. Lékem se může stát trvalý katechumenát, který by měl pokračovat také v prvních letech manželského života, aby dodal protilátky ke zdolání nevyhnutelných obtíží a námahy společného života a zároveň oběma partnerům umožnil růst ve víře, doporučoval papež.

Manželský katechumenát ovšem vyžaduje spolupráci kněží s laiky – manželi s prověřenou rodinnou zkušeností a odborníky v psychologických disciplínách. „Znají totiž manželství lépe než my“, poznamenal František, „a zároveň ve skupinové práci podpoří nás, kněze, kteří všechno nezvládáme“. Mnohdy stačí na záchranu vztahu pouhé vyslechnutí obou partnerů. Naslouchání je však namístě rovněž tehdy, když manželé zjistí, že jejich vztah není svátostným poutem a chtějí z této situace vyjít. Také tehdy zaslouží, aby je kněží, biskupové a pastorační pracovníci vyslechli, a nejenom seznámili s právními normami.

Římský biskup se ve čtvrteční promluvě také dotkl dosud běžného jevu narychlo uzavíraných manželství, zachraňujících čest rodiny, třeba kvůli nenadálému těhotenství. „V mé diecézi to ještě před patnácti lety byl normální kulturní jev, dnes je to jiné... Děti se pak rodily v sedmém měsíci a s nízkou porodní váhou. Jako kardinál jsem to zakázal. Radil jsem snoubencům – včetně případů v mé vlastní rodině – aby si dopřáli čas a počkali, než se dítě narodí“. Rovněž kněží by neměli mít strach odmítnout žadatele o svátostné manželství, pokud zjistí, že snoubenci nemají víru. „Možná si toho všimnou při vyřizování dokumentů a objeví, že tu existuje vnější tlak na svatbu v kostele. Mají povinnost tomu zabránit“.

„Častokrát se ptám, kolikrát je manželský souhlas neplatný z nedostatku víry?“, zamýšlel se papež. „Novomanželé věří v Trojici,  Pannu Marii, svaté, ale vědí, že se zavazují na celý život, a nikoli jen na dobu, ve které potrvá láska? Tuto otázku si položil také Benedikt XVI., a to ve třech promluvách. Otázku o platnosti manželství z nedostatku víry...“

V závěru setkání s účastníky kurzu organizového Tribunálem římské roty se Petrův nástupce zmínil o párech žijících ve faktickém soužití. Vybídl k rozšíření obzorů diecézní rodinné pastorace, která by, ve stylu evangelia, měla vycházet vstříc mladým lidem žijícím v nesezdaném soužití a přijímat je. „Je skandální, že papež něco takového říká“, podotknul František, „ale také před těmito lidmi je třeba svědčit o kráse manželství!“

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.