Svatý otec k mládeži Madagaskaru: Církev je velká rodina, v níž máte stálou oporu a útěchu

14.10.2018 

Vatikán/Madagaskar. Svatý otec zaslal poselství mládeži z Madagaskaru, která se sešla ve městě  Mahajanga ve dnech 8.-14. října. Na závěr nedělní bohoslužby, kterou toto setkání vyvrcholilo, je papež František oslovil francouzsky ve videoposelství:

Drazí mladí, jsem rád, že na vás mohu obrátit přímo. Máte místo mém v srdci i v srdcích biskupů na synodě, kde věnujeme pozornost vám, mladým. Přišli jste ze všech koutů vašeho krásného ostrova na setkání, jehož motto zní: »Neboj se Maria, neboť jsi nalezla místo u Boha«. Tato andělova slova sdělená Marii jsou dnes určena všem, každému z vás. Bůh je adresuje vám. Stejně jako Pán shlédl na Marii a obdařil ji milostí, hledí s láskou, úctou a něhou na vás. Zná vaše obavy, vaši křehkost. S Ním je možné všechno. Maria všechno odevzdala do Jeho rukou. Počínejte si jako ona, přijměte tento Boží dar co nejlépe otevřeným srdcem. Boží milost je pokladem, na který lze snadno zapomenout. Pán se totiž nikdy nevnucuje! Stále říká: »jestli chceš.... pokud chceš«. Udělejte si čas na vyslechnutí Jeho pozvání a odpovězte Mu celým srdcem a svojí velkodušností! Jak oblažující je odpovědět na Ježíšovo povolání! Mnozí kněží, zasvěcené osoby mohou dosvědčit, že Ježíš dává smysl celému našemu životu. Nezůstávejte sami! Církev je velká rodina, v níž máte stálou oporu a útěchu, a to ve svých farnostech a svých skupinách skrze modlitbu, svátosti, přátelství a společenství kněží a dalších křesťanů.
Jděte a zvěstujte všem, že Ježíš nás má rád a že s Ním mizí každý strach! Realizujte svoje sny a společně se přičiňte o budoucnost svou i svojí vlasti, neustále usilujte o vzájemné dobro. Posílám vás jako posly pokoje a naděje do vašich měst, vesnic, tam kde žijete a pracujete.
Bůh žehnej vám a vašim rodinám!
Modlím se za vás a prosím, abyste se modlili také za mne a za všechny svoje biskupy.“

Končil Petrův nástupce pozdrav mladým lidem na Madagaskaru.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.