Papežské videoposelství k říjnovému úmyslu Apoštolátu modlitby

15.10.2018 

Vatikán. Papež František jako obvykle doprovodil krátkým videoposelstvím evangelizační úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc říjen, který je věnován poslání zasvěcených osob:

„Zasvěcené osoby jsou nezbytné pro poslání církve skrze svou modlitbu, chudobu a trpělivost. V souvislosti s výzvami dnešního světa potřebujeme víc než kdy jindy jejich bezvýhradnou oddanost evangelní zvěsti. Nedejme si ukrást misijní horlivost a modleme se za to, aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo,“

Vyzývá František ve videoposelství, které přibližuje evangelizační úmysl celosvětové sítě modliteb s papežem.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2019 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.