Další kroky německých biskupů v otázkách zneužívání

23.11.2018 

Německo. Němečtí biskupové podnikli další kroky proti sexuálnímu zneužívání v církvi. Během zasedání ve Würzburgu Stálá rada episkopátu rozhodla o zahájení prací na pěti projektech vycházejících ze zprávy o sexuálním zneužívání, zveřejněné letos v září. Hovoří berlínský korespondent Vatikánského rozhhlasu Tomasz Kycia.

Biskupové požadují standartizaci personální dokumentace kněží ve všech německých diecézích. Vedle diecézních zplnomocněnců pro ochranu dětí a mládeže mají pracovat také úřady na církvi nezávislé. Biskupové chtějí kromě toho vysvětlit, kdo vedle pachatelů nese instituciálnální odpovědnost za případy sexuálního zneužívání a stanovit proces udělování odškodného. Činnost zahájí také naddiecézní monitoring zaměřený na prevenci. Zmocněnec německého episkopátu pro vyšetřování případů sexuálního zneužívání bude úzce spolupracovat se svým protějškem v rámci německé vlády. Němečtí biskupové rovněž ohlásili, že „za spolupráce s odborníky různých oblastí“ budou zkoumat vliv celibátu a katolické sexuální etiky na otázky sexuálního zneužívání. Stála rada episkopátu podpořila rovněž rozhodnutí o vytvoření naddiecézních trestních soudů, které se budou zabývat případy zneužití. V této věci biskupové přislíbili úzkou spolupráci se Svatým stolcem a nabídli rovněž pomoc v provádění případné reformy Kodexu kanonického práva.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.