Švýcaři se modlí za kněžská povolání

6.12.2004 

Švýcarští biskupové ukončili své 266. plenární zasedání. V závěrečném prohlášení povzbuzují k oživení kultu Nejsvětější svátosti a vyjadřují naději, že s sebou přinese probuzení nových kněžských povolání. Nový liturgický rok je ve Švýcarsku věnován modlitbě za osoby zasvěcené službě Bohu. Švýcarští biskupové přivítali ve svém středu teologa Papežského domu, kardinála Georges-Marie Cottiera. Biskup Kurt Koch z Basileje byl pověřen prací na vznikající Švýcarské Náboženské radě. Biskup Amédé Grab bude reprezentovat episkopát při podpisu Švýcarské Ekumenické charty, která je naplánován na 23. ledna příštího roku.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.