Podmínky pro Turecko

9.12.2004 

Nezbytnou podmínkou k zahájení rozmluv o přistoupení Turecka k Evropské unii, je respekt této země náboženské svobodě. Předseda francouzského episkopátu, arcibiskup Jean-Piere Ricard, o tom napsal v listu prezidentu Chiracovi. Navzdory řadě reforem nejsou svoboda slova, shromažďování a vyznání v Turecku samozřejmostí. ?Lidská práva jsou základem Evropské Unie. Proto by také Francie měla respekt k náboženské svobodě a k právům menšin postavit jako podmínku k otevření eventuálního jednání o přistoupení Turecka do Evropské Unie? ? napsal arcibiskup Ricard.

Dopis doprovází informační nóta vicepředseda Komise evropských episkopátů. Arcibiskup hippolyte Simon připomíná, že evropští biskupové požadují, aby náboženským menšinám v Turecku byla přiznána právní personalita. Požadavek odpovídá Evropské konvenci lidských práv a je také součástí nového ústavního dokumentu Unie, jehož ratifikace v členských zemích právě probíhá.

Arcibiskup Hippolyte si všímá i problému východních hranic Evropské Unie. Ten se týká především budoucnosti Ukrajiny, přestože se zatím o připojení této země k Evropské Unii nemluví.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.