V Lurdech probíhá Bernadettin rok

18.2.2019 

Vatikán/Francie. Prefekt kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kard. Robert Sarah, dnes v lurdské bazilice Panny Marie Růžencové sloužil slavnou mši svatou na liturgickou památku sv. Bernadetty Soubirous. Byla jednou z prvních velkých událostí Roku sv. Bernadetty, vyhlášeného minulé pondělí na výroční den prvního z tamních celkově osmnácti mariánských zjevení (1858). Zatímco vloni si Lurdy připomínaly 160 let od zjevení Matky Boží, která oficiálně uznal papež Lev XIII. v roce 1891, na letošek připadají dvě životní výročí tehdy čtrnáctileté vizionářky – 175 let od narození a 140 let od úmrtí pozdější řeholnice (7.1.1844 – 16.4.1879), kterou v roce 1933 svatořečil Pius XI.

Motto nového poutního roku zní „Blahoslavení chudí“ a vztahuje se k životním osudům připomínané světice, která se skrze svou hmotnou bídu a mnohá duchovní utrpení může stát nositelkou naděje pro mnohé lidi, trpící sociální či psychickou nouzí. Město Lurdy začátkem února představilo všechny programové body Bernadettina roku. Ve shodě s jeho tématem právě ve francouzském poutním místě proběhla konference o chudobě, které se zúčastnilo 700 odborníků z různých oblastí, zatímco kupříkladu na začátek června se plánuje uvedení nového muzikálu nazvaného „Lurdská Bernadetta“.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.