Svatý otec předsedal liturgii pro vysokoškoláky

14.12.2004 

Jan Pavel II. dnes v podvečer předsedal ve Vatikánské bazilice mši svaté pro vysokoškolské studenty Věčného města. Během liturgie předala delegace anglických studentů obraz Matky Boží ? Sedes Sapientiae svým kolegům z Polska. Zobrazení Matky Boží bude pokračovat ve své pouti akademickými pastoračními středisky a kostely u našich severních sousedů.
Ve své homilii mluvil Svatý otec o adventní atmosféře nadějeplného očekávání, ale také o roku eucharistie a přípravě na Světové setkání mládeže. Mimo jiné řekl:

?Nemůžeme zůstat neteční, když Kristus říká: ?Já jsem živý chléb, který sestoupil z nebe? (Jan 6, 51). V našem svědomí se ihned vynoří otázka, kterou klade On sám: ?Věříš, že jsem to já? Opravdu věříš?? Ve světle jeho slov ?Kdo jí tento chléb, bude žít na věky? (ibid.), se nemůžeme nezeptat po smyslu a hodnotě naší každodennosti....
Ano. V tomto chlebě, v tomto eucharistickém chlebě je uzavřena spasitelná oběť života, který Kristus obětoval pro život světa. A neobjeví se spontánně otázka ?Mé tělo? ? tedy mé lidství, má existence ? je pro každého? Je naplněna láskou k Bohu a k bližnímu? Nebo zůstává uvězněno v úzkém kruhu egoismu??

Svatý otec v závěru vyzval studenty, aby stále hledali pravdu ? nejen skrze vědu a její disciplíny, protože k hluboké pravdě o člověku lze dojít ?jedině díky láskyplnému pohledu Krista.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.