První přijímání je především slavnost, v níž slavíme Ježíše

6.5.2019 

Homilie papeže při mši spojené s prvním sv. přijímáním, Rakovski - Bulharsko

Drazí bratři a sestry, Christos voskrjesse! [lid: Vuístinno voskrjesse!]

Jsem rád, že mohu pozdravit děti přistupující k prvnímu přijímání a jejich rodiče, příbuzné a přátele. K vám všem se obracím pozdravem, který se ve vaší zemi užívá ve velikoční době: Kristus vstal z mrtvých! Christos voskrjesse! [lid: Vuístinno voskrjesse!]. Tento pozdrav je výrazem radosti nás, křesťanů, Ježíšových účedníků, protože Ten, který z lásky položil život na kříži, aby zničil hřích, vstal z mrtvých a učinil z nás adoptivní děti Boha Otce. Jsme rádi, že je živ a je mezi námi přítomen dnes a navždy.

Vy, drahé děti, jste sem přišly ze všech koutů této „země růží“, abyste se účastnily nádherné slavnosti, na kterou, jak jsem si jist, nikdy nezapomenete, totiž svého prvního setkání s Ježíšem ve svátosti eucharistie. Někdo z vás by mi mohl položit otázku: jak se můžeme setkat s Ježíšem, který žil před mnoha lety, zemřel a byl pohřben? Je to pravda: Ježíš prokázal skutek nezměrné lásky, aby zachránil lidstvo všech dob. Zůstal v hrobě tři dny, ale my víme, jak nás ujistili apoštolové a mnozí další svědkové, kteří jej spatřili živého, že Bůh Otec - Jeho Otec i náš Otec - Jej vzkřísil. A Ježíš teď žije, je s námi zde, a proto se s Ním dnes můžeme setkat v eucharistii. Nevidíme Jej těmato očima, nýbrž očima víry.

Vidím, že jste oblečeny v bílých šatech, což je důležité a krásné znamení, protože jste oblečeny na slavnost. První přijímání je především slavnost, v níž slavíme Ježíše, který chtěl zůstat navždy po našem boku a nikdy se od nás neodloučí. Tuto slavnost umožnili naši rodiče, prarodiče,  naše rodiny a naše komunity, které nám pomáhaly růst ve víře.

Museli jste ujít dlouhou cestu, abyste se dostali sem do Rakovski. Vaši kněží a katecheté vás doprovázeli na cestě, která vás dnes přivedla na setkání s Ježíšem, kterého přijmete ve svém srdci. Jak jsme slyšeli v dnešním evangeliu (srov. Jan 6,1-15), Ježíš zázračně rozmnožil pět chlebů a dvě ryby a nasytil zástup, který šel s Ním a naslouchal Mu. Všimli jste si, kde tento zázrak začal? V rukou jednoho chlapce, který si nesl pět chlebů a dvě ryby (srov. Jan 6,9). Stejně tak vy dnes pomáháte uskutečnit zázrak tím, že nám dospělým, kteří jsme zde, připomínáte naše první setkání s Ježíšem v eucharistii, abychom za onen den mohli děkovat. Umožňujete nám dnes, abychom byli znovu na slavnosti a slavili Ježíše, přítomného v Chlebu Života. Jsou totiž zázraky, které mohou nastat jedině, máme-li takové srdce jako vy, které je schopné sdílet, přát, děkovat, důvěřovat a mít úctu k druhým. Přistupovat k prvnímu přijímání znamená chtít se každý den více sjednotit s Ježíšem, růst v přátelství s Ním a toužit po tom, aby také ostatní mohli mít radost, kterou nám chce dát. Pán vás potřebuje, aby mohl uskutečnit zázrak a dostihnout svojí radostí mnohé vaše přátele a příbuzné.

Drahé děti, jsem rád, že s vámi mohu sdílet tuto velkou událost a být vám ku pomoci na setkání s Ježíšem. Prožíváte den opravdu v duchu přátelství, radosti, bratrství a v duchovním společenství mezi sebou a s celou církví, která vyjadřuje bratrské společenství svých členů zejména eucharistií. Průkazem naší totožnosti je Bůh, který je naším Otcem; Ježíš, který je naším bratrem, a církev, která je naší rodinou. Jsme bratři, naším zákonem je láska.

Rád bych vás povzbudil, abyste se vždycky modlili s tím nadšením a tou radostí, které máte dnes. Pamatujte, že toto je svátost prvního přijímání, nikoli však posledního. Zapamatujte si dnes, že Ježíš vás očekává neustále. Přeji vám proto, ať je dnešek prvním z mnoha dalších přijímání, aby vaše srdce bylo vždycky takové jako v tento sváteční den, totiž naplněné radostí a především vděčností.

 

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2019 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.