Papež: Harmonické vztahy v rodině jako vzor udržitelného zemědělství

29.5.2019 

Vatikán. Papež František zaslal zvláštní poselství do rukou generálního ředitele agentury OSN pro výživu a zemědělství u příležitosti zahájení Desetiletí rodinného zemědělství, vyhlášeného Spojenými národy na léta 2019 – 2028.

Harmonické vztahy v rodině mohou sloužit za vzor udržitelného zemědělství a napomáhat k docenění vzájemnosti mezi lidmi, stvořením a zemědělstvím. Stejně tak je rodinnému životu vlastní princip subsidiarity založený na mezilidských vztazích a schopný formovat sociální řád, který nepřehlíží cíle společného dobra a upřednostňuje potřebné, píše František. Římský biskup poukazuje také na významnou roli žen v zemědělství zejména v rozvojových zemích a na „subsidiaritu zdola“ spojenou s doceněním specificky ženského génia. V souvislosti s kritickým stavem výživy v nerozvinutých zemích upozorňuje na význam zapojování mladé generace do zemědělských prací, nejen jako lék na nezaměstnanost, ale také z hlediska vnášení nové energie do sektoru, který je v mnoha zemích strategicky důležitý. S tím souvisí propracování vzdělávacího systému a národních politik, směřujících k posílení zemědělského sektoru v perspektivě integrální ekologie. Ekologická kultura totiž nezbytně zahrnuje jistý způsob myšlení, životního stylu a spirituality, schopné vzdorovat technokratickému paradigmatu, dodává papež v poselství do FAO.

V závěru svého listu František připomíná, že podpora rodinného zemědělství jako součást agendy usilující o vymýcení hladu na světě zároveň zaměřuje pozornost na potřeby bratří a sester, kterým se nedostává základních potřeb k životu. Osvobození těchto lidí od hladu bude možné pouze jako výsledek koordinovaného a odhodlaného úsilí, vedeného v duchu úcty k základním lidským právům a mezigenerační solidarity, jako základu udržitelnosti, konstatuje František a v závěru připojuje požehnání pro všechny, kdo se budou podílet na této inciativě sloužící široké lidské rodině.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.