Papež k představitelům charismatiků: Boží novosti jsou vždy požehnáním

8.6.2019 

Vatikán. Papež František dnes osobně ohlásil „novou etapu cesty započaté před 52 lety hnutím charismatické obnovy“. Učinil tak ve vatikánské aule Pavla VI. před šesti tisíci účastníky Mezinárodní konference lídrů katolických charismatiků, svolené u příležitosti ustanovení nové zastřešující organizace se sídlem ve Vatikánu. CHARIS, totiž Mezinárodní služba katolické charistmatické obnovy, oficiálně zahájí činnost na Letnice, tedy zítra 9. června. Papež v úvodu poděkoval oběma institucím, v nichž se doposud charismatické skupiny sdružovaly (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships (CF) a International Catholic Charismatic Renewal Services) a které nyní přestávají existovat.

„Dnes něco končí a něco začíná, začíná nová etapa této cesty. Etapa ve znamení společenství mezi všemi členy charismatické rodiny, v níž se projevuje mocná přítomnost Ducha svatého pro dobro celé církve; v níž tato Přítomnost staví každého na roveň, protože všichni a každý jeden z nás jsme zrozeni z téhož Ducha, ať jsme velcí či malí, pokročilí v létech či právě narození, angažovaní na univerzální úrovni či spíše na lokální, a vytváříme celek, který je vždy nadřazený části.“

Papež František se zastavil nad definicí CHARIS, jakožto nové a jediné služby společenství. Novost může být vnímána jako destabilizující, může vyvolávat nejistotu, avšak nikoli v duchovních lidech: „Hle, všechno tvořím nové“, říká Pán ve Zjevení sv. Jana (21,5). Varoval také před podléháním pokušení zůstatávat při starém, protože za ním stojí ďábel usilující o tříštění jednoty.

„Náš Bůh je Bohem novosti. Boží novosti jsou vždy požehnáním, protože vycházejí z milujícího srdce. Vždy se objevuje pokušení říkat: „Je nám dobře tak, jak jsme, vše pokračuje dobře, proč něco měnit? (…) Tyto úvahy však nepocházejí z Ducha, anebo přinejmenší ne z Ducha svatého, možná z ducha světa… Neupadejte do této chyby. Hle, všechno tvořím nové, praví Pán.“

Nová služba charismatické obnovy je pro všechny, nikoli pouze pro některé skupiny, upozornil dále papež. V lidských sdruženích se někdy objevuje pokušení hledat osobní prospěch, uplatňovat vlastní ambice, zviditelňovat se. Avšak služba má zůstat službou, nikdo si ji nemůže přivlastnit, protože sloužit znamená dávat, zdůraznil dále František a ve třech bodech shrnul, co církev a papež očekávají od hnutí charismatické obnovy:

Svatý otec povzbudil členy charismatické obnovy, aby v tomto duchu vydávali svědectví před světem. Evangelizovat znamená milovat. A nejlepší svědectví vydáváme tehdy, když se o nás říká „pohleďte, jak se mají rádi“ – a nikoli „pohleďte, jak se pomlouvají,“ glosova papež František. „Charismatická obnova je proudem milosti Ducha svatého, buďte svědky této lásky! A prosím vás, modlete se za mne,“ zakončil Petrův nástupce promluvu k představitelům katolické charismatické obnovy.

 

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.