Biskupové: Nová potratová norma v Severním Irsku je antidemokratická

22.10.2019 

Severní Irsko. Brutální znásilnění vzácného daru života a práva na život, jaké neuděluje žádný zákon ani vláda. Tak komentují biskupové Severního Irska novelu zákona o potratu a o manželství homosexuálů platnou od půlnoci 21. října.

Zákon schválil v červenci britský parlament aniž by konzultoval názor občanů Severního Irska. Biskupové proto kladou za vinu svým místním zvoleným reprezentantům, že nevyužili času a politického nátlaku k prosazení demokratického přístupu v tak závažné záležitosti. „Každý lidský zákon, který odebírá právo na život je nespravedlivým zákonem a každý člověk, každý volič a každý politický reprezentant se mu musí postavit. Pro katolické politiky pak nejde pouze o ochranu lidského práva na život, ale rovněž o základní součást katolické víry,“ píší biskupové. Připomínají také právo na výhradu svědomí u pracovníků ve zdravotnictví, kteří „nesmějí být nikdy nuceni k jednání, které je v rozporu s jejich úsilím o ochranu života“.  Stejně tak biskupové vyjadřují znepokojení nad redefinicí manželství, která staví svazek dvou mužů nebo dvou žen na stejnou úroveň jako manželství muže a ženy.

Nová norma vstoupila v platnost dnešním dnem, kdy vypršelo ultimatum (Executive Formation Act) obsahující rovněž obě zmíněné normy, stanovené londýnským parlamentem s cílem vrátit akceschopnost severoirskému parlamentu. Místní zákonodárné shromáždění se neschází již téměř tři roky kvůli nevyřešené roztržce dvou hlavních koaličních stran (DUP a Sinn Féin), které po posledních volbách nedokázaly nalézt dohodu. Proto také severoirští biskupové ukazují prstem na místní politiky: „Je nepopiratelnou pravdou, že naši přestavitelé měli dostatek času a moci k tomu, aby zabránili zavedení tohoto drakonického zákona prosazovaného Westminsterem bez souhlasu severoirských občanů, avšak rozhodli se, že tak neučiní,“ píší biskupové a podotýkají, že je povinností občanů volat své volené reprezentanty k odpovědnosti. V závěru vybízejí poliky k obnovení národního shromáždění a exekutivy, která by odrážela demokratickou vůli severoirských občanů, a občany vybízejí, aby dali svou vůli jednoznačně najevo.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.