Německá církev zveřejnila stanovy takzvané synodální cesty

30.10.2019 

Berlín. Německá biskupská konference a Ústřední výbor německých katolíků (ZdK) v úterý na svých webových stránkách zveřejnily stanovy takzvané synodální cesty, tedy procesu „obnovy a obrácení“, který německá církev nastoupí o první adventní neděli, pokud s tímto textem vysloví souhlas plenární shromáždění zmíněného výboru plánované na konec listopadu.

Německá církev se musí postavit těžké krizi, již prožívá po otřesech vyvolaných sexuálním zneužíváním, čteme v úvodní části dokumentu, a něco takového vyžaduje spoluúčast všech lidí, kteří v církvi aktivně pracují. „Do středu klademe otázku po Bohu a cestě, po níž chce dnes s lidmi kráčet. Všímáme si, že sama církev lidem zatemňuje obraz Boha. Sázíme proto na sílu Ducha svatého, aby církev obnovil, aby tak věrohodně svědčila o Ježíši Kristu jako Světlu světa“, stojí dále ve zveřejněných stanovách.

Ze šestistránkového dokumentu vyplývá, že synodálních shromáždění německé církve, která se v příštím a přespříštím roce uskuteční ve Frankfurtu nad Mohanem, se kromě 69 členů Německé biskupské konference a 69 zástupců Ústředního výboru německých katolíků zúčastní dalších 82 delegátů různých církevních institucí – od řeholí přes mladé katolíky (15 mladých lidí do 30 let, z toho nejméně 10 žen) po zástupce nových církevních hnutí. Publikovaný text seznamuje rovněž se čtyřmi tematickými okruhy, které se budou projednávat na takzvaných synodálních fórech a poskytnou tak materiál plenárním shromážděním. Tato synodální fóra pojednají o moci a jejím rozdělování v církvi, dnešním kněžském životě, ženách v církevních službách a úřadech a konečně o prožívání lásky v sexualitě a partnerství.

Německá biskupská konference se kromě toho zavazuje, že bude pravidelně informovat o objasňování a zpracování případů sexuálního zneužívání v církvi a opatřeních přijatých k jejich prevenci. Závěrečná část zveřejněného dokumentu se týká usnesení synodálního shromáždění, která (pokud budou schválena jeho dvoutřetinovou většinou) nejsou v církvi nijak právně závazná. Zůstává nedotčena plná moc biskupské konference a jednotlivých diecézních biskupů při výkonu církevního úřadu a vyhlašování právních norem v rámci jejich příslušné kompetence. Závěry synodálního shromáždění německé církve, které by se týkaly celocírkevně regulované tematiky, budou předány Apoštolskému stolci, udává dvanáctý článek Stanov německé synodální cesty.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.