Papež František k teologům: Předkládejte Božímu lidu fortelný pokrm víry

29.11.2019 

Vatikán. Teologové mají diskutovat svobodně mezi sebou, ale Božímu lidu musejí předkládat fortelný pokrm víry a nevyvolávat v něm zmatek, řekl papež František při setkání s členy Mezinárodní teologické komise. V úvodu připomněl 50. výročí založení této instituce a také poselství Benedikta XVI. vydané k této příležitosti.

František zmínil rovněž dva dokumenty vydané komisí v posledních pěti letech, z nichž první se věnuje teologickým aspektům synodality v životě a poslání církve a druhý otázkám náboženské svobody. Jak papež připomněl, synodalita je tématem, na němž mu záleží, je to styl a způsob společné cesty, jaký Pán žádá po církvi třetího tisíciletí:

„Děkuji vám za dokument na toto téma, protože dnes se má zato, že synodalita znamená vzít se za ruce a pořádat party s dětmi… nebo provést průzkum veřejného mínění např. na téma „jaký je názor na kněžství žen“. Tak se to v podstatě děje, že ano?! Synodalita však je ekleziální cestou, která má duši, jíž je Duch svatý. Bez Ducha svatého neexistuje synodalita. A vy jste svou prací k této věci přispěli. Děkuji vám.“

K dokumentu o náboženské svobodě papež připomněl dnes rozšířenou ideu „eticky neutrálního“ státu, který v nejednoznačné tekutosti vytlačuje náboženství na okraj občanského života:

„Toto je osvícenské dědictví v novém vydání. Upřímná úcta k náboženské svobodě za pěstování přínosného dialogu mezi státem a náboženstvími i mezi náboženstvími navzájem, je naopak velkým příspěvkem pro dobro všech a pro mír,“ podotkl papež.

Zastavil se pak u dvou nezbytných aspektů teologie. Na jedné straně je to duchovní život, otevřenost Duchu svatému v modlitbě, teologie na kolenou, a na druhé straně cítění s církví, v jednotě se společenstvím církve a ve službě všem. Z toho pak plynou konkrétní závazky:

„Teolog musí jít kupředu, musí více studovat. Musí se také zabývat tím, co není jasné a být odvážná v diskusi. To se však musí odehrávat mezi teology. Lidu Božímu však musí být překládán fortelný pokrm víry. Nemůžeme zahrnovat Boží lid otevřenými otázkami. Aspekt relativismu, nazvěme to takto, který je vždy přítomen v diskusi, má zůstat mezi teology - v tom spočívá vaše povolání – ale nemá být předkládán lidu, protože lid takto ztrácí orientaci a přichází o víru. Lidu tedy dávejte vždy fortelný pokrm, který sytí víru.“

Řekl papež František v promluvě ke členům Mezinárodní teologické komise.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.