Svatý stolec představil velvyslancům globální edukativní pakt

10.12.2019 

Vatikán. Spojenectví mezi školou, rodinou a společností, směřující ke všestrannému rozvoji člověka a péči o stvořený svět. Tento cíl si klade celosvětová úmluva o výchově a vzdělávání, na jejíž uzavření naléhá papež František, který v květnu příštího roku zve do Vatikánu náboženské představitele, zástupce mezinárodních organizací, akademických institucí i politiky, kultury a hospodářství.

V souvislosti s tímto plánovaným celosvětovým setkáním v pondělí pozval sekretář Kongregace pro katolickou výchovu, arcibiskup Angelo Vincenzo Zani, do Vatikánu všechny velvyslance akreditované u Svatého stolce, aby představil projekt papeže Františka a vyzval je ke spolupráci.

„Tato událost se začleňuje do linie, kterou v otázkách výchovy a vzdělávání vytyčil poslední koncil. František je možná papežem, který nejvíce vyzdvihuje pedagogické hledisko jako důležitý prostředek k utváření budoucích generací a zdůrazňuje právě součinnost lidí z oblasti společenského, politického, občanského i hospodářského života, kteří investují do vzdělání to nejlepší, co mají. Druhým důvodem k papežově iniciativě byly četné žádosti, s nimiž se na něj obracejí nejenom katolíci, ale také nekřesťané, kteří od Svatého otce požadují podporu takovéto oficiální konference, která by upozornila na toto téma.“

Výchova a vzdělání se netýká pouze školy či univerzity, nýbrž mnoha dalších životních oborů. I z toho důvodu je cílová skupina výchovné smlouvy, která by měla být podepsána 14. května, mimořádně široká – od intelektuálů, vědců, umělců, sportovců a podnikatelů přes rodiče a studenty po nositele Nobelovy ceny za mír.

„Musíme vyvolat vše kladné, co už ve světě existuje, a je toho mnoho, abychom smlouvě propůjčili strategicky pozitivní význam a zmobilizovali ty nejlepší energie.“

Jak vysvětlil sekretář vatikánské kongregace, 14. květen není cílovým, nýbrž výchozím bodem. Předcházet mu bude třináct různých tematických kongresů, ze kterých by měl vzejít manifest o výchově a vzdělávání.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.