Papež František slaví zlaté kněžské jubileum

13.12.2019 

Vatikán. Při dnešní ranní eucharistii v Domě svaté Marty si papež František připomenul padesáté výročí kněžského svěcení, které 13. prosince 1969 přijal z rukou dnes již zesnulého arcibiskupa argentinské Córdoby, mons. Ramóna Josého Castellana. V kapli Ducha svatého s papežem koncelebrovali kardinálové sídlící v Římě, za něž vyslovil blahopřání děkan kardinálského sboru, kard. Angelo Sodano. Citoval v něm Jana Pavla II., který roku 2001 udělil otci Bergogliovi kardinálský titul:

„Ve známé knize nazvané „Dar a tajemství“ tento svatý papež píše: »Ve své nejzazší hloubce je jakékoli kněžské povolání tajemstvím. Tajemstvím božího vyvolení.« Sv. Jan Pavel II. pak uvádí Ježíšova slova adresovaná apoštolům: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý“ (Jan 15,16). Svatý otče, již více než šest let konáte svou kněžskou službu v její nejvyšší formě, jako biskup na Petrově stolci. Dobře však víme, že původem toho všeho bylo Vaše přitakání Pánu za onoho tak vzdáleného dne před padesáti lety.“

Kardinál Sodano poté jménem kardinálského sboru ujistil papeže Františka o trvalé modlitbě za jeho poslání. K té se již minulou neděli připojila celá římská diecéze zvláštní přímluvou při bohoslužbách a dnes rovněž pisatelé četných gratulací, které z celého světa dorazily na papežovu adresu.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.