Farář v Pásmu Gazy: Bez vnější pomoci nás čeká osud Libye či Afghánistánu

14.1.2020 

Palestina. Studovat bez jakékoli perspektivy, snít o definitivním odchodu, kterým se vymaním z nekonečného konfliktu, ale také opustím rodinu a citové vazby. Této frustrace mladých lidí v Pásmu Gazy se mohla dotknout delegace biskupů z celého světa při letošní pouti po Svaté zemi.

Biskupská konference Anglie a Wallesu ve spolupráci s italským episkopátem každoročně vysílá za křesťany ve Svaté zemi delegaci biskupů z evropských biskupských konferencí, Severní Ameriky a jižní Afriky (Holy Land Coordination), aby jim vyjádřila podporu a solidaritu.

První zastávkou několikadenní pouti (11.-16.1.) bylo Pásmo Gaza, kde návštěvu přijal místní farář, o. Gabriel Romanelli. Ze dvou milionů obyvatel tohoto úzkého pruhu země tvoří mladí lidé pod osmnáct let více než polovinu, vysvětlil biskupům, přičemž nezaměstnanost mládeže dosahuje až sedmdesáti procent. Většina mladých lidí přežívá pouze díky humanitární pomoci, které je stále méně poté, co prezident Trump zastavil financování agentur OSN a dalších podpůrných organizací, které pracují s palestinskými uprchlíky.

Katolická církev se tak potýká se stále silnějším odlivem křesťanů. „Zatímco před patnácti lety jich zde žilo více než 3500“, vysvětluje otec Romanelli, „dnes je to méně než tisíc. V posledním roce naopak do Pásma emigrovalo 25-30 tisíc mladých muslimů, kteří přecházejí přes egyptskou hranici. Ačkoli se snažíme naše nepatrné společenství posilovat celou řadou pastoračních činností, bez vnější pomoci nás čeká osud Libye nebo Afghánistánu, tedy zemí s nepatrnou křesťanskou menšinou“, uzavírá misionář z Intitutu Vtěleného Slova.

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.