Sixtinská kaple se představila ve své dávné nádheře

18.2.2020 

Vatikán. Deset goblénů s výjevy ze Skutků apoštolů zdobí v tomto týdnu (od 17. do 23. února) stěny Sixtinské kaple. Jejich předlohy vytvořil Raffael Sanzio, od jehož smrti uplyne 6. dubna 500 let, a utkány byly v bruselské dílně Pietera van Aelsta.

Poprvé se vzácné nástěnné koberce objevily ve Velké kapli apoštolského paláce o svatoštěpánské noci v roce 1519. Raffaelovi tehdy zbývaly pouhé tři měsíce života, dočkal se však slavnostního zavěšení tapisérií s příběhy ze života sv. Petra a Pavla pod Michelangelem vymalovanou klenbu. Návštěvníkům Vatikánských muzeí se tak nabízí vzácná příležitost k návratu o půltisíciletí zpátky. V posledních letech nebyl Raffaelův cyklus nikdy vystaven pohromadě a na původním místě. Hovoří Barabara Jatta, ředitelka papežských muzeí:

„Je to významný okamžik a způsob jak uctít 500 let od smrti velkého umělce, který není jen titulní postavou italské a vatikánské výtvarné kultury, nýbrž je především univerzální. Připravili jsme proto tuto historickou evokaci a umístili jsme tapisérie vytvořené podle Raffaelových kartónů na místo, pro které byly v roce 1515 zadány a kde byly od roku 1519 zavěšeny; jde skutečně o teologické a vizuální završení oné nádherné vizuální katecheze, kterou je Sixtinská kaple. Zachycují Skutky apoštolů, příběhy Petra a Pavla, umístěné nejen pod příběhy ze života Krista a Mojžíše, ale také pod Michelangelovy scény z Geneze na klenbě.“

Jediné, co si návštěvník musí odmyslet, je freska Posledního soudu, kterou Michelangelo vytvořil o dvě desítky let později (1535-41). Zcela jisté není ani to, zda dnešní instalace opakuje původní umístění stranově správně; doklady o tom se totiž nezachovaly. V každém případě však můžeme mít na paměti slova Parise de Grassis, ceremoniáře papeže Lva X., který prohlásil: „všichni se shodnou na tom, že není na světě nic krásnějšího než Sixtinská kaple ozdobená, vedle všeho ostatního, také goblény,“ dodává Barbara Jatta.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.