Římská diecéze ruší nesvátostnou pastoraci. Charita má pracovat po telefonu

5.3.2020 

Řím. „Letošní postní doba nabyla nečekané podoby v důsledku mezinárodního zdravotního ohrožení spojeného s koronavirem. Římská diecéze reaguje s vírou a připomíná tradiční prostředky duchovního zápasu – modlitbu, půst a milosrdnou lásku“, čteme v dnešním prohlášení římského vikariátu, který vyzývá k zodpovědnosti a spolupráci duchovní zapojené do diecézní pastorace i všechny věřící.

V římské diecézi se proto až do 15. března (data stanoveného včerejším vládním dekretem, který uzavřel školy všech stupňů) ruší veškerá pastorace nesvátostného rázu – tedy výuka katechismu, kurzy přípravy na manželství, duchovní obnovy a cvičení, poutě, činnost oratoří a laických sdružení a vůbec veškeré skupinové aktivity. Je povoleno liturgické slavení ve všední den i svátek, pokud je v sakrálním (či venkovním) prostoru možné zachovat jednometrový bezpečnostní odstup. Vynechává se pozdravení pokoje, eucharistie se přijímá na ruku a kropenky se svěcenou vodou mají být vyprázdněny. Věřícím se radí, aby bohoslužby navštěvovali v co největších chrámech.

Zvláštní pozornost se má věnovat nejslabším kategoriím, tedy lidem s oslabenou imunitou, kterým středeční vládní dekret o národním ohrožení koronavirem doporučuje, aby vycházeli z domu jen v nejnutnějších případech a vyhýbali se místům s větším výskytem lidí.

Římský vikariát proto nařizuje, aby se návštěvy u nemocných vykonávaly za striktního dodržování bezpečnostních a hygienických opatření a pokud možno za užití ochranné roušky. Doba pobytu u těchto ohrožených jedinců se má omezit na udělení svátosti či svátostiny. Tradiční postní návštěvy kněží v bydlišti farníků, spojené se žehnáním rodin, se odkládají na dobu velikonoční, pokud to okolnosti povolí.

Farní společenství jsou naopak vyzvána, aby nepřerušila charitativní činnost, a podporovala osaměle žijící staré lidi alespoň prostřednictvím telefonických kontaktů. Charitní poradny mohou nadále provozovat svou službu, pokud k tomu mají dostatečně rozlehlé, větrané a hygienicky ošetřené prostory, kde by se zabránilo sdružování klientů. Rozdílení šatstva, zejména obnošeného, se naopak ukončuje. Farnosti a jiné církevní subjekty, které spravují charitní jídelny, jsou oprávněny k tomu, aby nepřerušovaly tuto službu, avšak mají upřednostňovat potraviny k odnosu, aniž by je klienti konzumovali ve farních prostorách.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.