Posilme společnou službu lidstvu, navrhuje papeži šíitský ajatolláh

6.4.2020 

Írán/Vatikán. Vděk papeži Františkovi za péči o chudé a potřebné lidi v čase pandemie, návrh na posílení spolupráce a výměnu zkušeností s katolickými institucemi, aby se tak “utvářelo společenství nebeských náboženství ve službě lidstvu”. Tato klíčová poselství obsahuje list, s nímž se na římského biskupa obrátil ajatolláh Alireza Arafi, rektor Mezinárodní univerzity Al Mustafa v íránském Kommu, která je významnou šíitskou teologickou fakultou na tomto poutním místě.

Arafi píše jménem všech profesorů své prestižní akademické obce, kteří v tuto chvíli “vzývají Boží milosrdenství pro zemřelé a uzdravení pro nemocné”. Zároveň vyjadřují “vděčnost papeži a všem lidem, kterým v tuto chvíli leží na srdci slabí a nuzní lidé”. “Podle logiky zjevených náboženství”, čteme v listě zveřejněném vatikánskou agenturou Fides, “jsou přírodní pohromy alarmujícím jevem, který vystavuje lidstvo zkoušce”. Zároveň jsou příležitostí k tomu, abychom se “pohřížili do svého původu a možnosti zmrtvýchvstání”.

Správný přístup k těmto nehodám, vysvětluje íránský ajatolláh, by měl bránit lživému rozporu mezi vědou a náboženstvím, šířit ve vůdčích kruzích starostlivost o obyvatelstvo a podporovat sociální soudržnost. Teologičtí a náboženští představitelé mají společnost chránit před “anomáliemi a kontaminací a mít na paměti věčnou sílu Všemohoucího Boha”, aby tak společně dokázali čelit jiným současným krizím: “nespravedlnosti, diskriminaci, nehumánním sankcím, krizi životního prostředí, válkám, terorismu a výrobě nástrojů hromadného ničení”.

Šíitský ajatolláh v listě adresovaném papeži Františkovi s hrdostí popisuje “projevy mezilidské solidarity a dobrovolné mobilizace”, jíž je v těchto dnech Íránská republika svědkem” a vybízí k nové kapitole ve spolupráci s katolickými institucemi v oblasti vědy, kultury a vzájemné podpory, aby se tak utvářelo “společenství zjevených náboženství ve službě lidstvu”.

Dodejme, že nedávno oslovil papeže Františka jiný íránský ajatolláh, Mustafa Damad, který vede Ústav islámských studií íránské Akademie věd. Žádal hlavu katolické církve jako “milovaného lídra katolíků ve světě”, aby se zasadila o zrušení “nehumánních sankcí”, které na Írán uvalily Spojené státy americké, a to zejména v souvislosti s fungováním zdravotnického systému. “Takový humanitární skutek by měl příslušet věřícím v Ježíše, který je pro celý svět univerzálním symbolem míru a lásky”, vysvětluje ajatolláh Damad, který před deseti lety, na mimořádné synodě o Blízkém východě svolané Benediktem XVI., zastupoval šíitské teology.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.