Biskupové Kanady a USA obnoví mariánské zasvěcení svých zemí

1.5.2020 

Washington/Ottava. Biskupové Spojených států amerických a Kanady dnes společně obnoví zasvěcení svých zemí Matce Boží, do jejíž péče se chtějí svěřit. Ve zvláštním tiskovém prohlášení o tom na svých webových stránkách informují příslušné episkopáty.

„Když se nějaký národ svěří Panně Marii anebo se jí zasvětí, má to jeho věřícím připomenout svědectví Matky Boží v evangeliu. Je to též způsob, jak ji prosit o přímluvu u jejího Syna, jménem lidí, kteří to potřebují“, prohlásil mons. José Horacio Gomez, arcibiskup Los Angeles a předseda biskupské konference USA.

Prvomájové zasvěcení severomerických států je jakýmsi pokračováním obdobného úkonu, k němuž o Velikonocích přistoupili latinskoameričtí biskupové v mexickém Guadalupe. „Církvi to dává příležitost, aby se ustavičně modlila o ochranu Panny Marie pro nejvíce zranitelné lidi, za uzdravení nemocných a moudrost lidí, kteří pracují na možnostech léčby koronaviru“, dodal arcibiskup Gomez, který ve tři hodiny odpoledne místního času povede krátkou liturgii, k níž přizval biskupy ostatních diecézí spolu s jejich věřícími.

„První květen je výjimečně významný den, protože ohlašuje začátek měsíce, v němž vzdáváme hodl blahoslavené Panně, která je duchovně, ale také reálně naší matkou“, uvedl mons. Richard Gagnon, arcibiskup Winnipegu a předseda Kanadské biskupské konference. „Obracíme se k ní a žádáme ji o pomoc skrze její mocnou a mateřskou modlitbu, s kterou se za nás obrací k Bohu. Zasvětit se Marii znamená společně s ní svěřit Bohu celý náš život“.

Baltimorský biskup John Carroll v pastýřském listě z roku 1792 poprvé podpořil mariánskou úctu na území Spojených států amerických a svěřil zemi pod ochranu Matky Boží. Jedenadvacet biskupů, kteří se zhruba o půl století později (1846) účastnili šesté provinční rady, zasedající opět v Baltimoru, rozhodli o jmenování Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, patronkou USA. Papež Pius XI. následujícího roku schválil jejich rozhodnutí. Další příležitostí k obnovení mariánského zasvěcení země byla dedikace národní svatyně Neposkvrněného Početí ve Washingtonu v roce 1959.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.