Hnutí fokoláre požaduje zrušení sankcí proti Sýrii

5.5.2020 

Itálie. Mezinárodní sdružení Nové lidstvo (New Humanity), jedna z odnoží Hnutí fokoláre činná zhruba ve stovce zemí, se připojilo k četným hlasům, které se domáhají zrušení sankcí uvalených na Sýrii ze strany Evropské unie, Kanady a Spojených států amerických. Loni v květnu (17.5. 2019) prodloužila Evropská unie platnost těchto sankcí, které brání dovozu zdravotnického materiálu a humanitární či finanční pomoci, o jeden rok.

Nezisková organizace Nové lidstvo proto vybízí generálního tajemníka OSN a evropské instituce, aby se “alespoň dočasně zrušilo embargo, které těžce doléhá na syrský národ, dosud trpící válkou a nyní ohrožený pandemií koronaviru”. Mezinárodní sdružení vyzývá k podpisu petice a šíření apelu, zveřejněného na jeho webových stránkách, a k rychlé, konkrétní pomoci zdevastované Sýrii.

“Jestliže existuje nějaké ponaučení, které si můžeme odnést z této pandemie, pak je to skutečnost, že se máme zajímat o lidi, kteří nejvíce potřebují naši pomoc a podporu. Ocitli jsme se v historickém okamžiku, v němž je zapotřebí odvaha k bezprecendentním rozhodnutím, vynuceným situací. Požadujeme tudíž po Evropském parlamentu, aby zaujal určující stanovisko, a nasměroval tak další rozhodování Evropské komise a Rady Evropy. Jako Evropané jsme prokázali sílu a schopnost v pomoci svým národům a tentýž příklad bychom měli dát při rozumné vnímavosti a uvážlivém pochopení dramatu, které prožívá syrský národ.

Žádáme proto všechny kompetentní orgány, různá sdružení i jedince, aby se připojili k této solidární petici, nehledě na jejich názory na syrský konflikt. Máme věnovat pozornost lidem, běžným obyvatelům, které je třeba podpořit, aby dokázali zvládnout tuto další zkoušku. Z výše uvedených důvodů naléháme na okamžité stažení ekonomického embarga vůči civilnímu obyvatelstvu žijícímu v Sýrii (a, pokud možno, také v dalších obdobně situovaných státech) a k přijetí okamžitých, konkrétních a bezprostředně uskutečnitelných podpůrných opatření. Požadujeme po Evropské unii, aby promptně odstranila případné právní překážky, které by bránily pokojné směně statků a peněz pro naše sestry a bratry v Sýrii, kteří zápasí s pandemií Covidu-19.”

Píše Marco Desalvo, předseda mezinárodního sdružení Nové lidstvo, které je součástí ekumenického Hnutí fokoláre, v katolickém prostředí též známého pod názvem Dílo Mariino.

 

 

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.