Bazilika Božího hrobu se opět otevřela věřícím

25.5.2020 

Jeruzalém. O slavnosti Nanebevstoupení Páně se – kromě řady dalších zemí – vrátili věřící také do baziliky Božího hrobu, byť zatím v omezeném počtu, za povinného nošení roušky a dodržování bezpečnostní vzdálenosti, na něž dohlížejí zástupci jednotlivých křesťanských církví, které spravují toto svaté místo.

Mnozí lidé, kteří očekávali opětovné zpřístupnění baziliky již před východem slunce, byli zklamáni, když kolem osmé hodiny ráno byla dovnitř vpuštěna pouze nevelká skupina pravoslavných duchovních, seminaristů a několika laiků. Kustod Svaté země, o. Francesco Patton, poté na prostranství před chrámem vysvětloval, že přístup do baziliky komplikuje její složitá správa. Celý proces proto vyžaduje čas a postupné kroky:

“Opětovné zpřístupnění je dosud velice omezené, nanejvýš padesát osob, pod neustálým dohledem příslušných odpovědných, kteří prověřují nošení roušek a respektování pokynů. Již to je ale důležitý krok a Boží hrob tak po dlouhém tichu vstupuje do fáze rekonvalescence, ačkoli to neznamená plné vyléčení…Na zahraniční poutníky si ještě budeme muset počkat, přinejmenším do konce léta. Co se týče místních věřících, odvážil bych se říci, že naše kostely zůstaly otevřené po celou tuto dobu: Getsemany nikdy nezavřely, Nazaret se neuzavřel, byť samozřejmě za dodržování všech opatření. Chtěli jsme vyslat poselství, že církev nezavírá brány, ale je nadále domem modlitby. I v bazilice Božího hrobu nikdy neustala modlitba třech církví – řecké, latinské a arménské, která se možná dokonce zintezivnila, i když bohužel bez věřících. Posílil její smysl pro církev s ekumenickou tváří a stala se univerzální formou přímluvy, protože jsme jako zástupci Východu i Západu propůjčili hlas lidstvu, který prosil za ukončení pandemie.”

Sdílíte starost jeruzalémského patriarchátu o budoucnost katolického školství, o které v minulých dnech informoval Vatikánský rozhlas?

“Absence poutníků a nejistota ohledně sbírky pro Svatou zemi, která byla odložena na 13. září, jsou samozřejmě znepokojivé. Mluvil jsem s jedním anglikánským biskupem – také oni mají mnoho škol a dělají si starosti s tím, kde vezmou na platy, protože v Izraeli funguje sociální zajištění, kdežto v Palestině de facto neexistuje podpora v nezaměstnanosti. Zároveň ale nesmíme pochybovat o Boží prozřetelnosti – když se jí podařilo seslat z nebe manu, tak jistě pomůže také všemu úsilí, které křesťané v tuto chvíli vyvíjejí ve Svaté zemi.”

Soudí františkán Patton, kustod Svaté země.

 

 

 

 

 

 

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.