Papež uznal mučednictví českého řeholníka, P. Jana Zavřela

27.5.2020 

Vatikán. Malé sestry Ježíšovy v České republice se mohou těšit na svatořečení svého zakladatele, bl. Karla Foucaulda. Příslušný dekret papež František schválil při úterní audienci pro kard. Angela Becciu, prefekta Kongregace pro svatořečení. Spolu s ním se přiblížila kanonizace dalšího francouzského kněze a italské řeholnice. Mezi blahoslavené církev zapíše zakladatele Kolumbových rytířů, spoluzakladatelku Papežských misijních děl i mučedníky z italského opatství Casamari (včetně novicmistra českého původu, P. Jana Zavřela) a Salvadoru.

Papež František oprávnil Kongregaci pro svatořečení ke zveřejnění dekretů, které uznávají zázrak, přikládaný přímluvě:

bl. Césara de Bus (1544-1607), francouzského kněze a zakladatele kongregace Otců křesťanské nauky;

bl. Karla Foucaulda (1858-1916; Charles de Foucauld, bratr Karel od Ježíše), francouzského diecézního kněze;

bl. Marie Domeniky Mantovani (1862-1934), italské spoluzakladatelky a první generální představené Institutu Malých sester Svaté rodiny;

ct. Michela McGivney (1852-1890), diecézního kněze ve Spojených státech amerických a zakladatele řádu Kolumbových rytířů;

ct. Pavlíny Jaricotové (1799-1862; Pauline-Marie Jaricot), francouzské zasvěcené laičky, zakladatelky Díla šíření víry a sdružení Živého růžence.

Další dekret potvrzuje mučednictví z nenávisti k víře, které na sklonku 18. století podstoupili cisterciáci v opatství Casamari, vzdáleném zhruba 100 km jižně od Říma. Jsou to o. Simeone Cardon, převor kláštera, a pět druhů – čtyři bratři a jeden kněz, p. Jan Zavřel, řeholním jménem Dominik Maria. Dominikán Jan Zavřel pocházel z Chodova v pražské arcidiecézi a vyučoval teologii v římském klášteře sv. Sabiny. Se svolením představených přestoupil roku 1776 k cisterciákům do Casamari, kde o rok později složil slavné sliby a brzy se stal převorem a později novicmistrem. Když 13. května 1799 vtrhla do opatství francouzská vojska, vracející se z Neapole, a přes dobré přijetí začala klášter plenit, o. Zavřel dvakrát posbíral rozházené hostie – nejprve v kostele a poté v kapli klášterní infirmerie, kde setrval v adoraci se dvěma spolubratry. Zde je překvapili opilí vojáci a když se otec Zavřel potřetí snažil uchránit Nejsvětější svátost, byl ubit mečem. Zemřel se slovy: “Ježíš, Maria”.

Rovněž italský kněz o. Cosma Spessotto (1923-1980), jehož se týká další dekret, byl mučedníkem víry a eucharistie. Ve třicátých letech minulého století vstoupil k františkánům a od roku 1950 se věnoval apoštolátu v Salvadoru v duchu motta: “Ideje se neprosazují zbraněmi”. Vyzýval vůdce salvadorské guerrily k nenásilí a ohradil se proti okupaci kostela, což mu 14.6.1980 vyneslo mučednickou smrt.

Poslední dekret uznává heroický stupeň ctností Božího služebníka Melchiora Marii de Marion Brésillac, zakladatele Společnosti afrických misií, titulárního biskupa Bursy a apoštolského vikáře indického Coimbaroe (1813-1859). Zemřel v pětačtyřiceti letech při epidemii žluté zimnice v Sierra Leone.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.