Redefinice pojmu pohlaví v legislativě USA

18.6.2020 

USA. Nejvyšší soud Spojených států amerických stanovil, že je nezákonné propustit zaměstnance pro jeho sexuální orientaci nebo genderovou identitu. Stejně jako v roce 2015, kdy Nejvyšší soud přiznal právo na sňatek rovněž dvěma osobám téhož pohlaví, bylo 15. června t.r. stanoveno, že zaměstnavatel nesmí propustit osoby, označující se akronymem LGBT, stejně jako to není dovoleno kvůli jejich rase, barvě pleti, náboženství či pohlaví.

Předseda Biskupské konference USA (USCCB), losangelský arcibiskup José H. Gomez v tiskovém prohlášení vyjádřil „hluboké znepokojení nad tím, že Nejvyšší soud redefinoval význam slova »pohlaví« v zákoně o občanských právech. Jde o nespravedlnost – pokračuje arcibiskup Gomez – která bude mít konsekvence v mnoha oblastech života. Popřením krásných rozdílů a komplementárních vztahů mezi mužem a ženou ignorujeme slávu Božího stvoření a poškozujeme lidskou rodinu, základní buňku společnosti. Naše pohlaví – mužské či ženské – je součástí Božího plánu se stvořením a života každého z nás. Jak učí s velikou citlivostí papež František, žít v pravdě s dary, kterých se nám od Boha dostalo, vyžaduje přijmout vlastní tělesnou a pohlavní identitu s vděčností k našemu Stvořiteli. Nikdo nemůže dosáhnout pravého štěstí, vydá-li se směrem opačným než je Boží plán. Každá lidská bytost je učiněna k obrazu a podobě Boha a s každou bez výjimky musí být nakládáno důstojně, citlivě a uctivě. Chránit naše bližní před nespravedlivou diskriminací nevyžaduje redefinici lidské přirozenosti. Modleme se za církev, aby na přímluvu Matky Boží mohla pokračovat v poslání, které Ježíš Kristus svěřil každému muži a každé ženě,“ reaguje předseda Biskupské konference USA, arcibiskup Gomez, na rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.