Syrské trapistky: Zemi decimuje válka, sankce a globální finančnický a geopolitický systém

18.6.2020 

Sýrie. O drtivém dopadu konfliktů, hospodářského embarga a restrikcí spojených s pandemií, mluví trapistky žijící v maronitské vesnici Azeir v centrální Sýrii. Chceme zdůraznit, že neudržitelná situace syrských obyvatel není ani tak plodem místních okolností, jako globálního finančnického a geopolitického systému, konstatuje představená kláštera sestra Marta.

“Lidé kolem nás umírají hlady a na různé nemoci,” píší trapistky žijící v Azeir mezi městy Tartous a Homs a upřesňují: “Nikoli však kvůli viru! Nýbrž proto, že nemají dostup k lékům na cukrovku, vysoký krevní tlak, rakovinu nebo srdeční choroby.” Lékárny jsou zavřené, nikdo nedodává základní potřeby a farmaceutická produkce je zastavená. Kupní síla syrské liry klesá z hodiny na hodinu, dodávají. Civilní obyvatelstvo se stále více stává obětí her světových mocností. Situace Syřanů se stala neudržitelná, kvůli válce a mezinárodním sankcím, které syrské trapistky neváhají označit za “ zbraně globálního finančnického a geopolitického systému”, který “užívá lidi a národy jako loutky sloužící jejich zájmům”, denuncuje představená kláštera sestra Marta. 

Kontemplativní sestry s trpkostí komentují postoj Evropské unie. Doufaly, že Evropa ve chvíli, kdy prožívá krušné období kvůli rozšíření pandemie, lépe pochopí tragickou realitu zemí žijících ve válce a dopady hospodářských sankcí na beztak těžkou situaci. Namísto toho však byly sankce obnoveny, ba dokonce rozšířeny, a jejich negativní dopady se promítají na civilní obyvatelstvo, “na lidi, jako jste vy” - píší sestry, “na muže, ženy a děti… nikoli politiky a lídry. Sankce jsou namířeny proti lidem”.

“Ti, kdo o jejich uvalení rozhodují, si to dobře uvědomují,” dodávají sestry. Jejich cílem je “donutit lidi, aby zničili své vládce, chtějí dosáhnout toho, co zbraně nedokázaly. Je však morální užívat utrpení lidí k politickým cílům?” “Přestože žijeme v klášteře, vnímáme, že někteří usilují o nalezení jiných cest, o “humanistickou ekonomii” založenou na kultuře, morálce a lidské vizi… Prosíme vás, následujete tyto nové cesty, informujte se, spolupracujte a změně tohoto systému, který se zdá být nedotknutelný, avšak ve skutečnosti tomu tak není. Záleží na každém z nás,” píší syrské trapistky.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.