Papež František píše Benediktovi XVI.

2.7.2020 

Vatikán. Dnes byl zveřejněn soustrastný list, který Petrův nástupce  v souvislosti s úmrtím mons. Georga Ratzingera adresoval „Jeho Svatosti, emeritnímu papeži, Benediktu XVI.“ Nese dnešní datum a přinášíme jej v plném znění:

Citlivě jste mne jako prvního informoval o úmrtí svého milovaného bratra mons. Georga. Rád bych Vám v této bolestné chvíli znovu vyjádřil svoji nejhlubší soustrast a duchovní blízkost. Ujišťuji Vás, že se modlím za duši drahého zesnulého, aby jej Pán života ve své milosrdné dobrotivosti uvedl do nebeské vlasti a udělil mu odměnu připravenou pro věrné služebníky evangelia.

Modlím se rovněž za Vás, Svatosti, a vyprošuji od Otce na přímluvu Blahoslavené Panny Marie podporu křesťanské naděje a něhu božské útěchy.

Neustále sjednoceni v přilnutí ke Vzkříšenému Kristu, zdroji naděje a pokoje.

Synovsky a bratrsky

František.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.