Rodina buduje církev, ale dnes potřebuje pomoc

9.7.2020 

Vatikán. Koronavirová pandemie vybízí církev k vážnému rozlišování, aby rozpoznala úkoly, které před ní stojí, ale také drahocenné perly, která nám dal Pán k budování církve. Nejcennější z těchto perel je nepochybně rodina, říká ve videoposelství adresovaném kolumbijským biskupům podsekretářka vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život. Připomíná, že během epidemie našla společnost nejdůležitější rezervy právě v rodinách. Rodiny prokázaly, že se dokáží chovat odpovědně, nabízet podporu a solidaritu, dělit se o to, co mají. Jsou také základem hospodářského, sociální a vzdělávacího rozvoje. Samy si však neporadí, říká Gabriella Gambino.

Ve videopromluvě ke kolumbijským biskupům zdůrazňuje, že rodiny spoléhají na pomoc církve, včetně obnovy pastorace rodin. Měla by se projevovat v lepším připravování mladých generací k manželství a také v trvalém doprovázení manželských párů, zejména v jejich těžkých chvílích. Hovoří Gabriella Gambino:

“Pastorace rodin se musí postavit čelem k velké výzvě, musí ukázat novým generacím, že rodina neznamená pouze velkou námahu a problémy, ale radost, cestu povolání a štěstí. Jsme vnořeni do individualistické společnosti, která učí naše děti, že do budoucna nelze hledět s důvěrou, vzbuzuje v nich strach z manželství a výchovy dětí - a to navzdory touze po lásce a štěstí, které v nich jsou (…) Jednou z největších starostí rodiny je dnes výchova. Říkám to jako matka pěti dětí. Musíme nasadit všechny své síly, abychom pochopili, jak můžeme pomoci rodičům v kontextu technokratické společnosti, která vyobcovává mladé lidi z autentických mezilidských vztahů, mimo jiné skrze způsob prožívání sexuality, který jim nepomáhá k pochopení významu těla v manželství a rodině.”

Podle Gabrielly Gambino se doposud udělalo příliš málo proto, aby se příprava na svátost manželství stala skutečným katechumenátem. Církev musí pomáhat mladým, aby budovali svou rodinu na skále. Rozhodnutí uzavřít manželství, rodit a vychovávat děti není totéž, co volba práce nebo koupě nového domu. Manželství je povolání a poslání. Pomozte nám mluvit o tom k našim dětem, žádá ve videoposelství adresovaném kolumbijským biskupům podsekretářka vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.