Papežský reskript o jurisdikci východních katolických patriarchů pro Arábii

6.8.2020 

Vatikán. Papež dnes vydal reskript, kterým upravuje kanonickou jurisdikci šesti katolických patriarchů východních obřadů pro Arabský poloostrov. Toto území s převahou islámu spadalo od roku 2003 pod jurisdikci latinského obřadu ve dvou apoštolských vikariátech: pro Jižní a pro Severní Arábii. Dnešní respkript ruší ten předchozí z roku 2003 a umožňuje také patriarchátům koptského, maronitského, melchiltského, syrského, arménského a chaldejského ritu, aby v duchu společenství a spolupráce s apoštolskými vikariáty poskytovaly pastorační službu svým věřícím na území Arabského poloostrova. Pokud jde o vztahy s představiteli státu na tomto území, zůstávají nadále styčným bodem pro vztahy s katolickou církví papežští delegáti a apoštolští vikáři latinského ritu. Papež v reskriptu píše, že rozhodnutí bylo přijato po dlouhé rozvaze a poradě s patriarchy zmíněných východních obřadů a apoštolskými vikáři latinského obřadu pro Arabský poloostrov. Nyní tak bude možné strukturovaně a koordinovaně sloužit katolickým migrantům v oné oblasti, patřícím k římskému i východním ritům.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.