Papežská akademie pro život kritizuje liberalizaci farmakologické interrupce

18.8.2020 

Vatikán. Starost o nový život je ukazatelem kvality společnosti, vědomé si dlouhodobého plánování svojí budoucnosti – vzkazuje Papežská akademie pro život v souvislosti se změnami, které vstoupily v platnost v Itálii, pokud jde o tzv. farmakologické metody umělého ukončení těhotenství.

Řeč je o přípravku známém pod jménem RU-486, který je v Itálii dostupný již 10 let. Změny, které byly přijaty, spočívají ve zrušení povinnosti hospitalizace a dále prodloužení lhůty, ve které lze přípravek použít, ze sedmi na devět týdnů těhotenství. Ve zvláštní nótě vysvětluje Papežská akademie věd, že tyto změny vedou jen k větší izolaci ženy a zcela pomíjejí státem stanovenou podmínku objasnit smysl a možná rizika tohoto zákroku. V Itálii to připomíná zákon č. 194 z 22. května 1978, kterým bylo povoleno umělé ukončení těhotenství a v jehož preambuli se praví, že „stát uznává sociální rozměr mateřství a nezbytnost chránit lidský život od početí“, a třebaže v určitých případech „povoluje dobrovolné ukončení těhotenství“, stanoví, že „nejde o metodu kontroly porodnosti“. Papežská akademie pro život zároveň připomněla, že zmíněný zákon zavazuje sociální služby, aby ženám, které se těhotenstvím ocitly v obtížné situaci, nabídly pomoc a mohly se tak zákroku vyhnout.

Papežská akademie pro život zdůrazňuje, že všechny tyto zákonem stanovené pokyny jsou ignorovány, a poukazuje na to, že nová zákonná úprava zcela privatizuje čin, který má obrovský emocionální, sociální a morální význam, a ještě více jej tím tak banalizuje. Akademici zmíněné papežské instituce zároveň varují, že prodloužení lhůty povolené k farmakologické interrupci do devátého týdne vystavuje ženu ještě většímu riziku komplikací, a to tím spíše, že po požití zmíněného přípravku nebude v nemocnici pod lékařským dozorem, nýbrž sama doma.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.