Další čínský biskup se oficiálně ujal služby ve svojí diecézi

20.8.2020 

Čína. Ve východní čínské provincii Če-ťiang (Zhejiang) v přímořském městě Ning-po (Ningbo), které má přibližně 8 milionů obyvatel, se oficiálně ujal služby diecézního biskupa mons. František X. Ťin Jang-kche (Jin Yangke), který byl jmenován Benediktem XVI. a vysvěcen bez státního schválení před osmi lety ještě svým předchůdcem mons. Matoušem Chu Sien-te (Hu Xiande). Ten před třemi roky zemřel, a nyní byl tedy jeho nástupce, který dosud sloužil takzvaně ilegálně, uznán státními úřady.

Podle zprávy, kterou o tom přinesla agentura Asia News, sdělilo Vlastenecké sdružení čínských katolíků, že „biskup Ťin složil slavnostní přísahu, že povede kněze a věřící diecéze tak, aby respektovali Ústavu, zachovávali jednotu vlasti a sociální smír, milovali svoji vlast a náboženství, dodržovali nezávislost a samostatnost církve, přijímali čínský katolicismus v Číně při uskutečňování velké obnovy čínského národa a pěstovali čínský sen“.

Diecéze Ning-po má přibližně 30 tisíc věřících, 29 kněží a 30 řeholních sester. Oficiální instalace diecézního biskupa se konala v místní katedrále dedikované Nejsvětějšímu Srdci, a liturgii sloužil předseda Rady čínských biskupů, sídelní biskup v Kchun-ming (Kunming), Josef  Ma Jing-lin (Ma Yinglin) za účasti veškerého diecézního duchovenstva a 200 věřících, tedy počtu omezeného v důsledku koronavirových opatření. Biskup Ťin Jang-kche se narodil v roce 1958 a kněžské svěcení přijal v roce 1990. Je tak již šestým biskupem, který byl ustanoven ve shodě církve a státu od podepsání provizorní dohody Svatého stolce s Čínskou lidovou republikou ohledně jmenování biskupů před dvěma roky.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.