Ve Vídni vzniká ojedinělý „Campus náboženství“

28.8.2020 

Rakousko. Plánovaný vídeňský „Campus náboženství“ nabývá konkrétní podoby. Poté, co byly před pěti lety požehnány pozemky darované městskou správou, seznámila se v tomto týdnu veřejnost s vítězným architektonickým projektem.

Cílem je vznik místa, které by umožňovalo každodenní soužití a výměnu názorů osmi zúčastněných náboženských společenství, zdůraznili při prezentační tiskové konferenci na vídeňské radnici starosta Michael Ludwig a kardinál Christoph Schönborn. „Campus náboženství se má stát znamením vzájemné úcty, a to nehledě na počet věřících a rozměry kostela“, vyzdvihl dále vídeňský arcibiskup.

Budoucích osm sakrálních staveb na jediném pozemku označil kard. Schönborn za „pozvánku k náboženskému prožitku“. Naznačují totiž, že je možné najít „společné zastřešení, aniž by se stíraly zvláštnosti, individualita a rozdílnost různých náboženství“. Do mezinárodní architektonické soutěže se přihlásilo 44 projektů, mezi nimiž se prosadilo vídeňské studio Burtscher-Durig ZT GmbH, jehož návrh předpokládá osm sakrálních objektů s meditačními střešními zahradami. Kromě katolických věřících budou sloužit evangelické a řecké pravoslavné církvi, muslimské náboženské obci, buddhistické náboženské společnosti, Apoštolské církvi, izraelitské náboženské obci města Vídeň a sikhistickému bohoslužebnému sdružení. Na mezináboženském projektu se podílí rovněž Církevní pedagogická vysoká škola Vídeň/Krems, jejímž zřizovatelem při vídeňské arcidiecézi je nadace sv. Augustina. Jejích 2500 studentů se přestěhuje do nové budovy.

V rámci Evropy dosud ojedinělý „Campus náboženství“ se bude rozkládat na ploše deseti tisíc metrů čtverečních na východním předměstí Vídně, v nové moderní čtvrti Seestadt Aspern, kterou v příštím desetiletí obydlí více než dvacet tisíc obyvatel. Pastorační péči zde tudíž najdou jak obyvatelé nové čtvrti, která se řadí k inovativním evropským městským projektům a využívá nejnovější technologie i urbanistické trendy, tak příslušníci zmíněných náboženských obcí a případní hosté.

 

 

 

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.