Kardinál Parolin: OSN potřebuje oživující návrat k původnímu duchu

23.9.2020 

Vatikán / New York. Vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin vystoupil na virtuální platformě shromáždění OSN v rámci mítinku na nejvyšší úrovni připomínajícího 75. výročí založení této instituce.  Zrekapituloval dějinnou roli a očekávání, s nimiž se k nejvyšší mezinárodní instituci obracejí lidé z celého světa, nepřehlédl však ani její limity: OSN zraňovala sama sebe, kdykoli partikulární zájmy převážily nad obecným dobrem, zdůraznil kardinál Parolin.

Ke Spojeným národům se od jejich založení před 75 lety upíraly naděje na ukončení konfliktů a svárů ve světě, na větší úctu k důstojnosti lidské osoby, zmírnění utrpení a bídy a posílení spravedlnosti; naděje, které byly výrazem očekávání, že ideály, na nichž byla organizace založena, nebudou pouze proklamovány, ale budou se stále více stávat skutečností v životech konkrétních lidí, řekl v úvodu svého příspěvku vatikánský státní sekretář. Připomněl také, že Svatý stolec začal na této platformě aktivně působit od chvíle, kdy v roce 1964 získal status pozorovatele, a papežové, kteří před plenárním shromáždění vystoupili, připomínali vznešenou roli této instituce, jež má být „morálním centrem“, v němž se schází rodina národů a mezinárodní společenství hledá v duchu solidarity řešení globálních úkolů (srov. Jan Pavel II.,  Promluva k 50. zasedání plenárního shromáždění OSN, 5. října 1995).

„Během těchto 75 let Spojené národy chránily mezinárodní legislativu a sloužili jí, podporovaly svět založený na vládě zákona a spravedlnosti spíše než na zbraních a moci,“ pokračoval kardinál Parolin a zmínil aktivity ve prospěch integrálního lidského rozvoje. „Spojené národy usilovaly o prosazování univerzálních lidských práv, která zahrnují rovněž právo na život a náboženskou svobodu, jakožto zásadní práva pro tolik potřebnou podporu světa, v němž bude důstojnost každé lidské osoby chráněna a rozvíjena,“ připomněl dále s implicitním poukazem ke kolbišti, na němž se střetají křesťanské koncepty se současnou agendou OSN. V ohlédnutí za působením této organizace ocenil mírové iniciativy a chvíle úspěšného diplomatické řešení konfliktů. Na závěr však připomněl, že nechyběly ani komplikace, rozpory a pády.

„Spojené národy nejsou dokonalé, nedostály vždy svému jménu a ideálům a zraňovaly sebe sama, kdykoli partikulární zájmy triumfovaly nad společným dobrem. Spojené národy budou vždycky potřebovat oživující návrat k  původnímu duchu, aby principy a záměry ustavující charty braly znovu za své, v kontextu proměňujícího se světa. Zapotřebí je rovněž, aby se diplomaté a země, které reprezentují, stále znovu nasazovali pro znepokojivý úkol, spočívající v hledání společného dobra v dobré víře, prostřednictvím nelíčeného konsensu a kompromisu,“ řekl vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin na fóru plenárního shromáždění OSN, v rámci mítinku na nejvyšší úrovni u příležitosti 75. výročí této organizace.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.