Nárůst povolání ve Vietnamu si vyžádal stavbu nového semináře

23.9.2020 

Vietnam. Státní úřady Vietnamské socialistické republiky vydaly stavební povolení k vybudování nového semináře Nejsvětějšího Srdce v Thai Binh na severu země. Vzhledem k rostoucímu počtu kněžských a řeholních povolání jej bude moci navštěvovat dvě stě seminaristů. Ve Vietnamu tvoří katolíci zhruba 7% z celkového počtu obyvatel, tedy asi sedm milionů, slouží jim pět tisíc kněží a chybí zařízení k formaci bohoslovců, informuje agentura Ucanews.

Církev ve Vietnamu v současné době spravuje 11 seminářů, které navštěvuje 2624 studentů z 27 diecézí. Hanojský seminář sv. Josefa tak letos mohl přijmout pouze šest žadatelů z celkových čtyřiceti, několik kandidátů bylo vysláno do jiných seminářů, zatímco zbývající zájemci dosud nemohli cestu ke kněžství nastoupit. Povolení k nové stavbě v severovietnamské diecézi tedy znamená potěšitelnou zprávu. Nový seminář Nejsvětějšího Srdce nahradí stejnojmenný předchozí ústav, uzavřený v sedmdesátých letech za vietnamské války. Od té doby existovalo v diecézí Thai Binh pouze teologické a filosofické učiliště, do něhož v současnosti dochází pětadvacet studentů, kteří v prosinci přijmou kněžské svěcení. Zhruba stovka studentů, zapsaných do nového akademického roku, se dostavila 7. září na zahajovací mši svatou do prostor biskupství, které je budou prozatím hostit, než bude dokončen nový seminář.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.