Odstupující biskup: Neumím jít s dobou

6.10.2020 

Čína. V diecézi Min-tung (Mindong) se veřejně vzdal svého úřadu pomocný biskup Kuo Si-ťin (Guo Xijin). Svoji demisi podal oficiálně již před měsícem, ale tuto neděli (4.10.) ji vysvětlil věřícím v obsáhlé promluvě, přeložené a zveřejněné portálem Asia News. Jde o biskupa, který teprve loni obdržel státní souhlas k biskupské službě, když přenechal vedení diecéze biskupovi Čan S'-lu (Zhan Silu) z Vlasteneckého sdružení, který přijal biskupské svěcení nedovoleně, ale mezitím obdržel od papeže dispenz a plné společenství. Biskup  Kuo Si-ťin se tedy stal pomocným biskupem (viz ZDE), ale nyní, po necelých dvou letech, odstoupil. Ve zmíněné promluvě jako důvod uvedl svoji „neznalost, neschopnost a nekompetentnost držet krok s dobou“, pročež „odchází z veřejného života do soukromí modlitby“. Zároveň vyzval věřící k „poslušnosti diecéznímu biskupovi Čan S'-lu (Zhan Silu)“. Pravý důvod jeho odchodu tamější věřící samozřejmě znají. Odmítl totiž podepsat tzv. občanskou registraci duchovenstva, jak sám zmínil, a zdůraznil, že „svátosti udílejí platně všichni, tedy ti, co podepsali, i ti, co nepodepsali“, přesně podle stanoviska Svatého stolce. Abdikaci biskupa v minulosti mnohokrát vězněného bylo možno očekávat, neboť byl již rok na každém kroku sledován policejními orgány, jeho byt byl odpojen od elektřiny, plynu a vody...  Jak uvádí agentura Papežského institutu zahraničních misií Asia News, ani tyto obstrukce nepřipravily biskupa o vnitřní pokoj a křesťanskou přívětivost, jak je vidět, když žehná do policejních kamer jejich obsluze. Podobně jako on přišlo o státní souhlas k duchovenské službě šest z přibližně 60 kněží této diecéze.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.