Biskup Hinder: Nová encyklika důvodem k hrdosti pro muslimy v Arábii

8.10.2020 

Abú Dhábí. “Pro církev v Arábii a obyvatelstvo žijící ve státech podél Perského zálivu je největší hodnotou nové encykliky Fratelli tutti její vazba na abúdhábský dokument o mezilidském bratrství a spojitost se sv. Františkem z Assisi“, říká pro agenturu Asianews biskup Paul Hinder, apoštolský vikář pro Jižní Arábii.

„Papež se zde odvolává na své setkání se šejkem al-Tajíbem a vyzdvihuje univerzální bratrství. Je to vůbec poprvé, co se nějaký papež uvádí, že inspirátorem encykliky nebyl křesťan. Myslím, že místní muslimy by to mělo naplnit hrdostí“, pokračuje mons. Hinder. „Tento spis je pro naši oblast důležitý, ačkoli jsem dosud nezaznamenal oficiální reakce, a to ani v anglicky vydáváném tisku. Trochu mne to překvapue, protože se jedná o podnětný text. Ovšem nikoli všichni zřejmě mají dost trpělivosti na to, aby si ho celý pročetli“, uvažuji apoštolský vikář, pověřený pastorační správou Spojených arabských emirátů, Ománu a Jemenu. 

„Doporučoval bych, aby si naopak encykliku přečetl každý člověk a vybral si, co se ho v textu týká.  Papež totiž podává celkový rozbor problematické situace, která dnes ve světě vznikla, a aniž by kohokoli obviňoval, vyzývá k revizi sociálních vztahů a řešení problematiky politického či ekologického rázu a otázky spravedlnosti v světě. Neexistují státy, které by nová encyklika neprovokovala“, soudí švýcarský biskup Paul Hinder, apoštolský vikář pro Jižní Arábii.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.