Papež předal pallium novému jeruzalémskému patriarchovi

29.10.2020 

Vatikán. O minulém víkendu jmenoval papež František italského františkána Pierbattistu Pizzaballu novým jeruzalémským patriarchou latinského obřadu a ve středu mu na znamení jeho jednoty s Římem předal pallium, pontifikální symbol arcibiskupů a patriarchů.

Prostý, strohý, avšak vysoce symbolický obřad předání pallia se uskutečnil krátce před středeční generální audiencí v kapli Domu svaté Marty. Papež se spolu s novým patriarchou pomodlili Otčenáš a poté svěřili jeho novou misi Matce Boží při modlitbě Zdrávas Maria. Obřadu se zúčastnili zástupci Kongregace pro východní církve, jeruzalémského latinského patriarchátu a františkánského řádu, informoval deník L´Osservatore Romano.

„Pallium, které budu nosit při nejslavnostnějších momentech svého nového úřadu“, napsal po jmenování patriarcha Pizzaballa v prvním pozdravu svým diecézanům, „by nám mělo připomínat, že jsme si ve křtu zvolili Kristovo jho, břemeno i slávu jeho kříže, který je láskou darovanou až k smrti a za smrt“. Italský františkán poté hovoří o překvapivém zvratu ve svém životě – před čtyřmi lety zakončil mandát kustoda Svaté země a papež František jej jmenoval apoštolským administrátorem jeruzalémského patriarchátu. Nyní považoval své působení v Jeruzalémě za ukončené, avšak Svatý otec jej požádal o další setrvání v tomto městě.

„Žádá mne, abych »zůstal«, což je sloveso zralé trpělivosti, bdělého očekávání, každodenní a seriózní věrnosti, nikterak sentimentální ani prchavé. Především je to však výzva, s níž se Pán obrátil na své dezorientované a rozpačité apoštoly, kteří se chtěli rozejít po různých cestách a vyřešit všechno a hned, před svým nanebevstoupením. »Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti«, řekl jim tehdy Ježíš (Lk 24,49). Proto zůstávám i já, abych mezi vámi a s vámi putoval ve víře a s nadějí“, napsal nový jeruzalémský patriarcha, který ve středu přijal pallium od Petrova nástupce.

 

 

 

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.