Řeholnice prosí o pomoc křesťanským rodinám v Aleppu a Damašku

6.11.2020 

Sýrie. Řeholnice z kongregace Ježíše a Marie, sestra Annie Demerjianová, která zároveň koordinuje projekty papežské nadace Kirche in Not v Sýrii, volá o pomoc. Stovky tisíc syrských rodin se kvůli mezinárodní izolaci, vysokým cenám a hospodářskému embargu dostaly do zcela zoufalé situace. “Prožíváme nejhorší okamžik po mnohaleté válce”, tvrdí syrská řeholnice.

“Prosím, nezapomínejte na Sýrii”, apeluje sestra Annie Demerjianová, která je představenou blízkovýchodní provincie původně francouzské kongregace. “Válka neskončila, naši lidé nadále trpí”. Sestra Annie s pětičlenným týmem pomáhá 273 rodinám v Aleppu a spolu s jednou spolusestrou řídí projekt na pomoc více než stovce rodin v Damašku. Zejména staří lidé nyní žijí v nepředstavitelných podmínkách, říká řeholnice: “Díky papežské nadaci jim poskytujeme měsíční podporu na obživu, k nákupu základních prostředků, jako jsou potraviny, palivo a léky”. Nejtíživějším výdajem jsou nicméně náklady na bydlení. Mnohé rodiny vinou války přišly o původní domovy a bez pomoci řeholní kongregaci by vůbec nemohly splácet podnájem.

Zcela jistě prožíváme nejhorší období v našich novodobých dějinách, po desetileté krvavé válce, vysvětluje sestra Annie. “Pomoc papežské nadace Kirche in Not po všechna tato léta byla nadějí a spásou pro křesťanské rodiny, které žijí v nelidských podmínkách”. Za všudypřítomné chudoby, nedostatku léků, dlouhodobých výpadků elektrického proudu a dodávek vody syrské rodiny trpí také psychologickým stresem, na který papežská nadace reaguje duchovní podporou a nabídkou formačních kurzů pro mládež. “A to je velmi důležité v zemi, kde převážilo zoufalství a malomyslnost. Musíme zasévat naději”, uzavírá představená Kongregace Ježíše a Marie.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.