Vládní ingerence do pravomocí biskupů je nebezpečný precedens

10.11.2020 

Velká Británie. Ve chvíli, kdy vláda zakazuje veřejné bohoslužby, přestože biskupové nepovažují za nutné přistoupit k tomuto rozhodnutí, dochází k překročení nebezpečné hranice. Biskupové Anglie a Walesu promluvili v této věci jasně: nevidí důvody, které by tento krok ospravedlňovaly. V minulém týdnu tedy došlo k nebezpečnému precedentu, kdy světská vláda zasáhla do života církve, což je znepokojivé, ať již na to pohlížíme z jakéhokoli úhlu - všímá si ve svém komentáři Dan Hitchens, redaktor britského periodika Catholic Herald. 

Nejen církevní kruhy kritizují nahodilosti a nedostatečně argumentovaná rozhodnutí ve správě západních společností, řízených náhle dekrety. Nedostává se transparentnosti, dialogu, selhávají kontrolní mechanismy, které demokratické společnosti zavedly právě kvůli zajištění ochrany občanských svobod. Ve vyspělé demokracii by ale nemělo stačit tvrzení, že mimořádná situace si žádá mimořádná opatření. Zejména tradice anglosaského práva z pochopitelných důvodů vnímá tuto situace citlivěji. Někdejší britská premiérka Theresa May ve své promluvě v Dolní sněmovně Spojeného království upozornila, že když “postavíme bohoslužebnou praxi do ilegální situace byť s nejlepšími úmysly, vytváří se precedens, který v budoucnu může být vládou zneužit s těmi nejhoršími úmysly”.

Catholic Herald cituje ještě radikálnější vyjádření, jehož autorem je někdejší soudce britského Nejvyššího soudu Jonathan Sumption.  Byli jsme vyděšeni natolik, že se vzdáváme základních svobod, konstatuje anglický právník, a jsme tedy svědky “nejdůraznějšího pokusu vládnout prostřednictvím dekretů, k jakému se jakákoli moderní demokratická vláda kdy odvolala”, stáváme se pouze “nominální demokracií”, což je pouhou zástěrkou “autoritativní reality”.

Je dobré nezůstávat hluchý k varovným hlasům přicházejícím ze zemí s hlubší demokratickou kulturou. Ostatně i naše dějinná zkušenost může pouze potvrdit závěr, k němuž dochází anglický novinář: jakmile se v nějaké zemi prosadí autoritářský režim, je to často právě církev, která tím utrpení nejvíce ze všech.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.