Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

21.1.2021 

Vatikán. Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna (foto). Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.

Ve vědeckém světě je Jérôme Lejeune (1926-1994) známý především jako objevitel trizomie 21. chromozomu, způsobující Downův syndrom. Tento francouzský genetik byl osobním přítelem Jana Pavla II. Spolu s ním stál při zrodu Papežské akademie pro život a stal se jejím prvním předsedou. Zemřel v roce 1994.

Dnes ohlášené vatikánské dekrety se týkají v jednom případě mučednictví a v dalších sedmi potvrzují hrdinské ctnosti. Za mučedníka byl uznán italský kněz Giovanni Fornasini (1915-1944), zavražděný nacisty za své antifašistické postoje a spolupráci s partizány.

Mezi Božími služebníky, jejichž heroičnost dnešní dekrety stvrzují je také španělský hudebník a skladatel Santiago Masarnau Fernandez (1805-1882), který v 19. století založil španělskou větev sdružení sv. Vincence z Pauly.

Dašími kandidáty blahořečení jsou anglická konvertitka sestra Maria Josefa od Ježíše (vlastním jménem Elisabeth Prout, 1820-1864), zakladatelka kongregace sester Nejsvětějšího Kříže a utrpení našeho Pána Ježíše Krista,  a čtyři Italové: dva horliví kněží Michele Arcangelo Maria Antonio Vinti (1990-1943) a Ruggero Maria Caputo (1907-1980),  seminarista Pasquale Canzii (1914-1930), zemřelý předčasně na tuberkulózu, a laička Adele Bonolis (1909-1980), zakladatelka Díla pomoci a sociálního vykoupení v Miláně.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.