Papež František: Hudba napomáhá k promlouvání biblických textů

4.2.2021 

Vatikán. Jazyk hudby zná hodnotu ticha a naslouchání, jež je zároveň předpokladem každého dialogu, zdůraznil papež František ve videoposelství pro účastníky čtvrtého Mezinárodního sympózia o hudbě. Akce pořádaná Papežskou radou pro kulturu na téma “Církev a hudba: texty a kontexty” probíhá dnes a zítra virtuální formou. Je ticho krize, která poznamenala svět zasažený virem prázdným prostorem nebo prostorem naslouchání, ptá se papež účastníků sympózia, na němž participuje také  Papežský institut pro posvátnou hudbu a Papežský liturgický institut sv. Anselma

Římský biskup se s pochopením obrátil k hudebníkům, kteří patří do skupiny profesí bezprostředně zasažených pandemickými restrikcemi: 

Víme však, že od počátku koronavirové pandemie byla činnost na hudebním poli silně redukována. Myslím na všechny ty, kdo tím byli zasaženi: hudebníky, jejichž životy a profese byly rozvráceny požadavkem distancování, na ty, kdo přišli o práci a sociální kontakty, na ty, kdo se museli v obtížných kontextech vyrovnávat s nezbytnými požadavky formace, vzdělání a společenského života. Mnozí vynaložili značné úsilí, aby mohli pokračovat v nabízení hudební služby s využitím nových kreativních postupů. Jde o nasazení, které má svou hodnotu nejen v rámci církve, ale také ve veřejném prostoru, pro celou “síť”, pro ty, kdo pracují v koncertních síních a na dalších místech, kde je hudba ve službě společenství.

Papež se zastavil u zásadního významu ticha v hudbě a poukázal na to, že jeho paralelou je naslouchání, které je předpokladem dialogu: 

Dobrý muzikant zná hodnotu ticha, hodnotu pomlky. Střídání zvuku a ticha je plodné a umožňuje naslouchání, které hraje zásadní roli v každém dialogu. Drazí hudebníci, naším společným úkolem je navzájem si naslouchat. V liturgii jsme vybízeni k naslouchání Božímu slovu. Slovo je naším “textem”, základním textem, a společenství naším kontextem. Slovo je pramenem smyslu, osvěcuje a vede cestu společenství. Víme, jak je důležité vyprávět příběh spásy řečí a jazyky, které jsou dobře srozumitelné. Také hudba může napomáhat biblickým textům k “promlouvání” v nových a různých kulturních kontextech, aby tak Boží slovo mohlo účinně dospět k myslím a srdcím.

Překlad celého videoposelství najdete ZDE

 

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.