Papež: Péče, odvaha a spravedlnost proti obchodu s lidmi

9.2.2021 

Vatikán. Papež František zaslal videoposelství k VII. Mezinárodnímu dni modliteb za oběti obchodu s lidmi, který se letos zaměřil na utváření ekonomiky, potírající tento zločin. “Hospodářství bez obchodu s lidmi se zakládá na péči, odvaze a pravidlech trhu, která upřednostňují spravedlnost”, zdůrazňuje papež.

V úvodu poselství František upozorňuje na důležitost modlitby, doprovázené konkrétními gesty, která umožňují sociální emancipaci. Cílem je, aby se “každý zotročovaný člověk opětovně stal svobodným protagonistou svého života a aktivně se podílel na budování společného dobra”.

“Je zapotřebí se modlit, abychom podpořili oběti obchodu s lidmi i ty, kteří provázejí proces jejich sociální integrace. Je potřeba se modlit, abychom se naučili lidsky a směle přistupovat k těmto obětem, poznamenaným bolestí a zoufalstvím, a udržovali v nich živou naději. Modlitba je nezbytná k tomu, abychom se stávali hlídkami schopnými rozlišovat a volit dobro. Modlitba se dotýká srdce a podněcuje ke konkrétním, odvážným činům, které na sebe dokážou brát riziko a důvěřovat v Boží moc (srov. Mk 11,22-24).

Papež poté odkázal ke své promluvě na konferenci Františkova ekonomika a rozšířil ji o tři body. Hospodářství, vyzdvihující vzájemnou péči, se zakládá na solidaritě a odvaze:

“Obchodování s lidmi nachází úrodnou půdu v neoliberálním kapitalismu a deregulaci trhů, zaměřených na maximalizaci zisku bez etických, sociálních a ekologických omezení. (…) Je nutná odvaha k trpělivému budování a plánování, které nehledí výlučně na krátkodobý prospěch, nýbrž na dlouhodobé výsledky, a především na lidi.”

Obchodování s lidmi se daří zejména krizových časech, uzavřel František, a proto je třeba “posilovat takovou ekonomiku, která by na krizi nereagovala krátkozrace, nýbrž trvalým a solidním způsobem.”

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.